Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Supermarktfonds B&E samengevoegd tot één fonds

Participatiefondsaanbieder Annexum heeft de Supermarktfondsen IV, V en VI – die eerder op de markt waren gezet door Bakkenist & Emmens – samengevoegd tot één fonds, het Supermarkt Fonds Nederland. Het fonds heeft daarmee een omvang van €75 mln en een portefeuille met 16 supermarkten met een sterke spreiding van locaties, huurders en lengte van huurcontracten. Huurders zijn met name Albert Heijn, Jumbo en Plus. De samenvoeging van de fondsen is begeleid door PricewaterhouseCoopers (fiscaal advies), Van Doorne (notaris) en Deloitte (financieel).

Sinds de oprichting van die fondsen hebben de supermarkten zich bewezen als solide bezit en waren de rendementen boven verwachting, zo meldt Annexum. Besloten is daarom de supermarktportefeuille niet in de markt te verkopen, maar samen te brengen in de nieuwe belegging Supermarkt Fonds Nederland. Het fonds werd hierbij geherfi nancierd door het door Syntrus Achmea Vastgoed beheerde Zakelijke Hypothekenfonds. De supermarktfondsen zijn oorspronkelijk door Bakkenist & Emmens – waarmee Annexum in oktober 2009 is gefuseerd- op de markt gebracht.

“De oorspronkelijke Supermarktfondsen IV, V en VI hadden een sterk trackrecord en de verwachting is dat dit trackrecord de komende jaren in stand blijft. Zodoende koos Annexum voor behoud van deze supermarkten en de samenvoeging tot een nieuw fonds en benaderden zij ons voor herfinanciering. Vanwege de solide portefeuille, het trackrecord en de verwachte stabiele rendementen zijn wij hier graag op ingegaan”, aldus Martijn Louwerse, Commercieel Manager Vastgoedfi nancieringen bij Syntrus Achmea Vastgoed.

“Vanwege de kwaliteit van de portefeuille en de stabiele rendementen hebben de beleggers in de drie supermarktfondsen in groten getale ingetekend op de nieuwe belegging Supermarkt Fonds Nederland. De belangstelling was zelfs zo groot dat gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om extra participaties uit te geven. Samen met de door Syntrus Achmea Vastgoed verstrekte herfinanciering beschikt het fonds nu over extra liquiditeit om de portefeuille verder uit te breiden met supermarkten van hoge kwaliteit”, zegt Rob van Gool, directeur winkelvastgoed bij Annexum.

Bron: Vastgoedjournaal.nl

Door Redactie | Gepubliceerd op 8 november 2010

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email