Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Servicekosten kantoren omlaag door dalende energietarieven

In de afgelopen vijf jaar zijn de servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen met 10 procent gedaald tot iets meer dan Delftse Poort€31 per m2 per jaar. In 2013 was die daling zelfs in één jaar 4%. Dat komt door lagere energietarieven en daling van de kosten voor liftonderhoud en afvalverwijdering. Dat blijkt uit de OSCAR-servicekostenbenchmark van JLL.

De resultaten van deze servicekostenbenchmark worden tijdens de bijeenkomst ‘Benchmark Servicekosten Kantoren in Nederland’ in gebouw Delftse Poort in Rotterdam gepresenteerd. Uit deze benchmark blijkt dat de gemiddelde servicekosten in 2013 met circa vier procent zijn gedaald naar € 31,52 per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) per jaar. In 2012 bedroegen deze kosten € 32,87 per vierkante meter vvo per jaar.

Jac Bressers, Director Property & Asset Management van JLL: “De afgelopen vijf jaar zijn de servicekosten met tien procent gedaald van € 35,27 in 2009 naar het huidige niveau van € 31,52. Wij verwachten dat deze daling de komende jaren verder zal doorzetten als gevolg van de nog steeds dalende energietarieven. Ook zien we in toenemende mate dat eigenaren, gebruikers en beheerders gezamenlijk maatregelen treffen die het energieverbruik verder terugdringen. Maar wij verwachten dat er vooral zal worden bespaard door een betere afstemming over het service- en comfortniveau van een gebouw en de daadwerkelijke vraag van de gebruikers in het betreffende gebouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tijdstippen waarop een receptie bemand moet zijn. Als deze door inzet van andere communicatiemiddelen kunnen worden teruggebracht naar de uren waarop de bezetting van een gebouw het hoogst is, in plaats van bijvoorbeeld van zes uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds, dan kan een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd.”

Servicekosten leegstand
Sven Bertens, Head of Research van JLL en verantwoordelijk voor het onderzoek: “Voor het eerst hebben we dit jaar ook de servicekosten van leegstaande kantoorgebouwen onderzocht. Deze liggen met € 14,92 per vierkante meter vvo per jaar op ongeveer de helft van de kosten van verhuurde kantoren. Met name de kosten voor elektra dalen significant bij leegstand net als de kosten voor bijvoorbeeld huismeester en schoonmaak. Leegstandsbeheer is echter een belangrijke factor in de kosten bij leegstand. Daar waar leegstandsbeheer plaatsvindt is er immers sprake van bezetting in het gebouw en is het dus nodig comfort te leveren in de vorm van warmte of koeling, water, enzovoorts. De sterkste reductie van servicekosten is dan ook te zien bij gebouwen die helemaal leegstaan en die de mogelijkheid hebben om installaties uitsluitend functioneel in te stellen. Dit laatste betekent het leveren van warmte of koeling op een minimale niveau waarbij de technische levensduur van de installaties zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.”

Besparingspotentieel
Voor de komende jaren verwacht JLL dat besparingspotentieel met name is te vinden in het verduurzamen van kantoorgebouwen. De besparingen moeten volgens JLL komen uit duurzaamheidsinitiatieven, zoals toepassing van zonne- en geothermische energie (warmte/koude opslag), vermindering van watergebruik, toepassing van recyclebare materialen in bijvoorbeeld kantoorinrichtingen (cradle-to-cradle) en afvalverwijdering. Ook duurzame gebouwrenovatie en het afsluiten van greenleases (duurzame huurcontracten) bieden besparingspotentieel.

Branchebrede aanpak servicekosten
Op initiatief van NeVaP (Nederlands Vastgoedexploitatie Platform) is in december 2011 het Branchebreed Overleg Servicekosten Kantoren van start gegaan, naar aanleiding van twee grote bijeenkomsten over servicekosten, die NeVaP in 2009 en 2011 heeft georganiseerd. Doelstelling van dit branchebrede overleg is onder andere om op het gebied van servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen meer transparantie te realiseren. In het Branchebreed Overleg Servicekosten Kantoren hebben afgevaardigden van de volgende organisaties zitting: IVBN, NeVaP, Vastgoed Belang en VGM NL.

Door Redactie | Gepubliceerd op 7 november 2014

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email