Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Ewoud N. Swaak

Foto van Ewoud N. Swaak Ewoud N. Swaak is oprichter van Westplan vastgoedinvesteringen en directeur in de Verenigde Staten, waar hij tevens honorair consul der Nederlanden is voor de staten Georgia en South Carolina.
 
 
Meer artikelen van Ewoud N. Swaak

Samenvoegen gemeentes niet productief

De vorige week in Nederland gehouden gemeenteraadsverkiezingen zouden in de VS tot een revolte hebben geleid. Als vastgoedinvesteerder in Amerika zien we daar een duidelijke trend naar het opsplitsen van gemeentes en decentralisatie van diensten.

In Nederland zien we de omgekeerde trend. In de VS luidt het motto: “No taxation, without representation”. Naar mijn overtuiging gaan wij in Nederland uiteindelijk dezelfde kant op.

Zelfbestuur belangrijk
Over enige tijd vragen wij ons in Nederland als burgers af: “Wat hebben wij in hemelsnaam gedaan”. Het samenvoegen van gemeentes impliceert enorme beperkingen. Er zit een grens aan. Net zoals dat geldt bij ondernemingen. Het zit in de mens gebakken dat er een duidelijke vorm van zelfbestuur moet zijn. Onderwerping aan ver van de burgers afstaand bestuur pikt een Nederlander gewoonweg niet. Het gaat om zijn straat, wijk, basisschool of burgerdienst (brandweer, politie e.d.).

Deze vraag zal onder meer gesteld gaan worden: “Op welke gronden hebben we onze gemeentes eigenlijk samengevoegd aan het begin van deze eeuw?” Uit onderzoek in Nederland blijkt dat veelal oneigenlijke argumenten worden gebruikt. Bijvoorbeeld dat taken als jeugd- en ouderenzorg, die door de Rijksoverheid aan de gemeentes worden overgedragen, anders niet opgevangen kunnen worden. Samenvoeging wordt min of meer afgedwongen door de (bestuurlijke) omgeving. Niet voor degenen wiens belangen behartigd dienen te worden: de burger.

Kwaliteit en efficiency

Want welk probleem wil de overheid nu eigenlijk oplossen? Veelal wordt dan het argument van efficiency aangevoerd. Maar centralisatie van gemeentes én diensten betekent dat deze ook veel verder van de burger af gaan staan. En voor efficiency hoef je niet direct hele gemeentes bestuurlijk te integreren. In mijn optiek dient eerst het werkelijke probleem te worden gedefinieerd, voordat we het kunnen oplossen. En dan kom ik bij de kern.

Is niet het fundamentele probleem dat we levensbestendige wijken willen ontwikkelen? Waar de burger geboren wordt, naar school gaat, kan sporten en goede zorg kan genieten, eventueel zijn of haar werk (in de buurt) vindt en ook nog oud kan worden. Dit bevordert de sociale cohesie van de samenleving als geheel bovendien aanzienlijk. In Nederland zien wij veelal de trend dat hele wijken enorme cycli doormaken, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Door beter na te denken over levensbestendige wijken worden veel meer voordelen behaald dan door het simpelweg samenvoegen van gemeentes.

Levensbestendige wijken
Nadat er in het verleden veel fouten zijn gemaakt met het ontwikkelen van suburbs, wordt in de VS volop nagedacht én gewerkt aan de ontwikkeling van levensbestendige wijken. Waar ook werkelijk alle faciliteiten en diensten dicht bij de burger aanwezig zijn. Als vastgoedspeler op de Amerikaanse (woning)markt houden wij terdege rekening met al deze ontwikkelingen. En ook met het feit dat er weer regelmatig een nieuwe gemeente van een grotere wordt afgesplitst. Wij merken in de praktijk dat dit zowel de dienstverlening als de samenwerking tussen de gemeente en burger aanzienlijk ten goede komt.

Door Ewoud N. Swaak | Gepubliceerd op 21 november 2013