Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Barbara Sanders

Foto van Barbara Sanders Barbara is de schrijvende kracht achter Vastgoedjournaal. Met haar uitgebreide netwerk, opgedaan na een lange loopbaan op de financiële redactie van De Telegraaf, is zij onlangs onze gelederen komen versterken. Haar vlotte en toegankelijke schrijfstijl wordt door lezers en beslissers in de vastgoed- en bouwwereld alom gewaardeerd.
 
 
Meer artikelen van Barbara Sanders

Rotterdam heeft grondexploitatie nog niet op orde

De gemeente Rotterdam heeft zijn risicomanagement en informatievoorziening rond grondexploitaties nog niet op orde. Dit ondanks het feit dat de gemeente in 2011 een tegenvaller van 195 miljoen euro op grondexploitaties moest slikken.

De kans is bovendien groot dat de gemeente onvoldoende geld opzij heeft gezet om toekomstige financiële tegenvallers in de grondexploitaties op te kunnen vangen. Dat blijkt uit het rapport ‘Grond voor exploitatie, Onderzoek naar grondexploitatie in tijden van crisis.’van de Rekenkamer Rotterdam. De rekenkamer vreest dus dat er nog meer afboekingen moeten worden gedaan. Ook constateren de rekenmeesters dat zowel college als raad niet de noodzakelijke informatie krijgen om tot afgewogen besluiten over gemeentelijke grondexploitaties te komen.

Rotterdam blijkt verliesnemingen als inkomsten te boeken. Het financiële resultaat van de grondexploitatie worden rooskleuriger voorgespiegeld dan de werkelijkheid. Tot eind 2011 heeft de gemeente 640 miljoen aan verliesnemingen als baen geboekt tegenover winstnemingen van 183,6 miljoen. Per saldo blijft dus 452,4 miljoen aan verliesnemingen over.

Doordat de verliesnemingen als resultaat zijn geboekt is de netto contante waarde van de grondexploitaties eind 2011 120,6 miljoen. Die netto contante waarde geeft geen goed beeld van het werkelijke financiële resultaat van de plannen, schrijft de Rekenkamer. De gemeente gaat ondanks de crisis namelijk uit van een  rooskleurig scenario waarbij nog altijd  volop bouwgronden ontwikkelt jaarlijks er er op jaarbasis 2500 uit de grond worden gestampt.  De werkelijkheid haalt dat scenario echter in. Het aantal woningen is inmiddels teruggelopen naar ruim 500. De inkomsten uit grondexploitaties zijn vorig jaar veertig miljoen euro ager uitgevallen dan was voorzien terwijl de uitgaven aan ontwikkelingkosten zijn in 2011 met maar liefst 26 miljoen  euro gestegen.  Volgens het rapport is dus nog geen sprake van een goede balans tussen de vraag naar kantoren en woningen en het aanbod in de grondexploitaties.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol rond de grondexploitaties de afgelopen jaren onvoldoende heeft kunnen invullen. Volgens de Rekenkamer kan de raad zich geen goed beeld vormen van het gevoerde grond beleid en de risico’s die daaraan gerelateerd zijn omdat een actueel grondbeleid ontbreekt.  Het Rotterdamse college heeft inmiddels een verbeterplan opgesteld om de sturing, beheersing, het toezicht en de verantwoording rond de grondexploitaties te optimaliseren. Om te zorgen dat het college in de toekomst beter invulling geeft aan haar bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de grondexploitaties, heeft de rekenkamer diverse aanbevelingen gedaan tot verbetering van de informatievoorziening en het risicomanagement rond de grondexploitaties en om de raad zijn controlerende rol beter te kunnen laten invullen.

In een reactie op het rapport bestrijdt het College dat zij niet over de benodigde informatie beschikte om de juiste besluiten te nemen. Ook zou er onvoldoende aandacht in het rapport zijn besteed aan doorgevoerde verbeteringen, zoals het schrappen van bouwprojecten. Met oog op de werkgelegenheid moeten de ontwikkelingen wel op gang worden gehouden, aldus het College.

Barbara Sanders

Door Barbara Sanders | Gepubliceerd op 2 oktober 2012