Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Regeerakkoord is bijl aan de wortel kenniseconomie

Studentenhuisvester Duwo heeft de ondertekening van een contract voor de bouw van een studentenflat in Delft geannuleerd, omdat aangekondigde kabinetsmaatregelen de investering in de nieuwbouw onmogelijk maken. De nieuwe huurplafondnorm in het regeerakkoord van het kabinet, de al eerder geplande  verhuurdersheffing en andere recente overheidsheffingen zorgen dat de studentenhuisvester er €17 miljoen per jaar bij inschiet.  “Als deze plannen doorgaan, wordt er geen studentenkamer meer gebouwd en gaan de studentenhuisvesters failliet,” zegt algemeen directeur Jan Benschop. Ook de Delftse wethouder is woedend.

Duwo zou een contract ondertekenen voor de bouw van een nieuwe studentenflat met circa 520 woningen in de Delftse Spoorzone. Nadat de nieuwe huurplafondnorm bekend werd, besloot de studentenhuisvester af te zien van ondertekening.

In het nieuwe regeerakkoord van VVD en PvdA is een maximale huurgrens opgenomen van 4,5% van de WOZ-waarde van een woning, bedoeld om de marktwerking op de sociale huurmarkt te bevorderen. Dat betekent voor veel woningen in de sociale huursector dat de huurprijs flink omlaag moet. Tegelijkertijd moeten alle verhuurders, zowel particulieren die meer dan tien woningen verhuren als woningcorporaties, een al eerder opgelegde belasting gaan betalen: de zogenoemde verhuurdersheffing. In 2013 gaat dat nog om €5 miljoen, maar in 2014 wordt dat €800 miljoen.Verhuurders zien daarmee hun verhuuropbrengst fors dalen en moeten tegelijkertijd zware heffingen aan de overheid betalen. Behalve de verhuurdersheffing zijn dat ook eerder opgelegde heffingen, zoals de vennootsschapsbelasting en een bijdrage aan het Vestia-debacle. Voor verhuurders met weinig geld, zoals studentenhuisvesters, is dat onmogelijk.

“De maatregelen zijn ondoordacht, volstrekt tegenstrijdig en onuitvoerbaar,” zegt Benschop. “In ons geval krijgen we per jaar extra heffingen van €11 miljoen, terwijl we €6 miljoen aan huuropbrengsten mislopen (op een omzet van €53 miljoen). In totaal schieten we er dus €17 miljoen per jaar bij in. Geen enkele studentenhuisvester kan dat overleven. Voor ons betekent het: stoppen met bouwen en uiteindelijk zicht op faillissement. En behalve studentenhuisvesters zijn studenten en de kenniseconomie het slachtoffer van deze maatregelen. Waar moeten de studenten, die onze zo belangrijke kenniseconomie moeten vormen, straks wonen? Alleen al in ons werkgebied, de westelijke Randstad, is een tekort van 15.000 studentenkamers.”

UPDATE: De Delftse wethouder Pieter Guldemond is woedend. Het kabinetsplan voor het invoeren van een maximale huurgrens staat haaks op het regeringsbeleid om het tekort aan studentenwoningen op te heffen. Hij denkt dat de maatregel funest is voor de plannen van de universiteitsstad om de huisvestingsproblematiek voor studenten op te lossen en vindt dat deze maatregel van tafel moet: “Dit is de bijl aan de wortel van de Delftse kenniseconomie.”

Door Redactie | Gepubliceerd op 23 november 2012

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email