Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Private equity huizen gewaarschuwd voor het Nederlandse huurrecht

Wie de berichten over de Nederlandse vastgoedmarkt volgt, ziet een groeiende internationale belangstelling voor ons vastgoed. FOTO: MARK PRINS
Private equity huizen en buitenlande (institutionele) beleggers houden de Hollandse markt sterk in de gaten. Nederlandse adviseurs, die deze partijen bedienen, dienen er rekening mee te houden dat Angelsaksische bezoekers een geheel ander rechtssysteem gewend zijn. Met name het Nederlandse huurrecht wijkt op veel punten af van wat in de ons omringende landen gebruikelijk is. Voor Nederlandse vastgoedadviseurs is het van belang om deze partijen goed te informeren. 

Rendement op vastgoed wordt doorgaans bepaald door de cashflow die huurovereenkomsten genereren. Kennis van het huurrecht is daarom essentieel bij vastgoedbeleggingen. Angelsaksische beleggers zijn gewend dat de relatie door verhuurder en huurder wordt beheerst door wat partijen op papier hebben gezet. In Nederland geldt echter dat een huurder in vergaande mate wordt beschermd door de wet, ongeacht wat partijen zijn overeengekomen. virtuális sportfogadás stratégia

Het kost mij altijd enige tijd om aan een buitenlandse investeerder de systematiek van het Nederlands huurrecht van bedrijfsruimte uit te leggen. In veel landen kent men het onderscheid niet tussen kantoorruimte en winkelruimte en geldt er maar één regime voor (commerciële) bedrijfsruimten. Ook het idee dat in Nederland een huurtermijn van 10 jaar niet betekent dat de huurder daadwerkelijk na afloop van de termijn de sleutels moet inleveren, behoeft uitleg.

De huurder van kantoorruimte kan in Nederland immers aan het einde van het contract de rechter vragen om het pand nog enige tijd te gebruiken, de zogenaamde ontruimingsbescherming. Bij retail/hotels geldt zelfs dat de verhuurder slechts op een aantal gronden kan opzeggen en de huurder het gehuurde niet eerder hoeft te verlaten dan dat er door de hoogte rechter over de opzegging is geoordeeld.  Ook de wettelijke mogelijkheid om de huurprijs te herzien van hotels en winkels aan de hand van gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare ruimtes over de afgelopen vijf jaar, is lastig uit te leggen. Voor u als ingewijde in het Nederlands vastgoed klinkt dit waarschijnlijk heel logisch, maar dat is het allerminst wanneer u de grens over gaat.

Eigen model huurovereenkomst toegestaan

Ik maak geregeld mee dat een buitenlandse investeerder een eigen model huurovereenkomst heeft en deze ook in Nederland wil toepassen. In veel landen is het niet gebruikelijk dat de hele markt één model gebruikt, zoals wij dat hebben met het ROZ-model. De Nederlandse wet maakt het mogelijk dat deze partijen hier hun eigen model gebruiken. élö tippmix fogadás Het is zelfs toegestaan dat Engelse overeenkomsten in Nederland worden gebruikt. Voor zover deze modellen afwijken van de Nederlandse wet kan bij retail en hotels de rechter om goedkeuring worden verzocht. Zo kan er afgesproken worden dat de huurder wel verplicht is om op de einddatum van de huurovereenkomst de sleutels in te leveren. Bij de huur van kantoorruimte kan geen goedkeuring worden gevraagd. Dat is ook niet mogelijk omdat er bij kantoorruimte, behalve het recht op ontruimingsbescherming, geen bijzondere dwingende regels zijn.  Het recht op ontruimingsbescherming kan niet worden uitgesloten, maar daar wordt in de huidige markt toch nauwelijks een beroep op gedaan. játékok nyerőgépes ingyen Welke beleggers van kantoorruimte zegt tegenwoordig nog een huurder de huurovereenkomst op?

Kortom, de Nederlandse huurwetgeving maakt het voor buitenlandse investeerders mogelijk creatief om te gaan met de inhoud van huurovereenkomsten. Goed advies is dan wel geboden. Wie de Nederlandse markt betreedt zonder kennis van het Nederlandse huurrecht, kan voor onaangename verrassingen komen te staan.

Dirk-Jan Gondrie

Dirk-Jan Gondrie is advocaat bij Boekel De Nerée. Hij is gespecialiseerd in transacties van commercieel vastgoed, hotels en winkelpanden als ook huurrechtelijke kwesties met betrekking tot deze objecten. Hij is geregeld betrokken bij grensoverschrijdende transacties van onroerend goed en herstructureringen en richt zich daar op de Nederlandse koop- en huuraspecten. Hij adviseert over verschillende huurrechtelijke onderwerpen zoals gebreken, renovatie, herziening van huurcontracten, green lease en vastgoed gerelateerde beroepsaansprakelijkheid. Hij werkt met name voor nationale en internationale institutionele en professionele beleggers, grote retailers en makelaars.

Door Redactie | Gepubliceerd op 3 februari 2014