Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Platform Duurzame Huisvesting lanceert Menukaart Prestatiecontracten

Op het evenement Building Holland heeft Claudia Reinder, vice-voorzitter van Uneto-VNI, vandaag uit handen Logo_BuildingHolland_120x120pxvan Selina Roskam namens het Platform Duurzame Huisvesting, de eerste prestatiecontract in ontvangst genomen. Dit contract is gemaakt met behulp van de Menukaart Prestatiecontracten. De Menukaart is vanaf vandaag beschikbaar via www.platformduurzamehuisvesting.nl.

Prestatiecontracten zijn een goed middel gebleken om afspraken vast te leggen over energiebesparing in de gebouwde omgeving. In prestatiecontracten kunnen ook prestatie-indicatoren worden vastgelegd over gebruikerstevredenheid, het binnenmilieu, en onderhoud en beheer van gebouwen.

Claudia Reiner: “‘De Menukaart Prestatiecontracten biedt prima uitgangspunten voor een energiezuinig, gezond en comfortabel gebouw. Het is een prachtig instrument om een flinke professionaliseringsslag te maken in de beheer- en onderhoudsfase. Vanuit UNETO-VNI bevelen wij het gebruik van de Menukaart door gebouwbeheerders en installateurs daarom van harte aan.’”

Versnelling verduurzaming

Het Platform Duurzame Huisvesting wil de samenwerking in de huisvestingsketen verbeteren om tot versnelling van de verduurzaming van de bestaande bouw te komen. Voor het beheer en onderhoud moeten opdrachtgevers en uitvoerende partijen afspraken maken over de verduurzaming. Deze afspraken leg je vast in een prestatiecontract. Het doel is tevreden gebruikers, een goed binnenmilieu, optimale energie efficiency en grip op het onderhouds- en beheersproces.

De Menukaart Prestatiecontracten biedt voor zowel de opdrachtgever als de uitvoerende partij een raamwerk bij het opstellen van een prestatiecontract voor het beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties of hele gebouwen. Het resultaat van de Menukaart Prestatiecontract is een concept-prestatiecontract in Microsoft Word dat als basis kan dienen voor een prestatiecontract. De Menukaart, inclusief de infobladen met achtergrondinformatie over de werking van prestatiecontracten, kunnen ook worden gebruikt als discussiestuk tussen partijen, die van plan zijn om gebouwen te gaan exploiteren op basis van een prestatiecontract.

De Menukaart Prestatiecontracten is opgesteld door AT Osborne en AHB Consultancy in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in opdracht van en samenwerking met het Platform Duurzame Huisvesting. De Menukaart is rechtstreeks benaderbaar via http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/prestatiecontract

Door Redactie | Gepubliceerd op 14 april 2014