Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Vastgoedjournaal

Foto van Vastgoedjournaal Vastgoedjournaal is hét online informatie- en nieuwsmedium voor de Nederlandse vastgoedprofessional. Abonnees hebben gratis toegang tot een waardevolle databank met actuele commerciële beleggings- en huurtransacties, marktrapporten van vastgoedadviseurs en fondsanalyses van vastgoedparticipanten.
 
 
Meer artikelen van Vastgoedjournaal

Particuliere woningbeleggers struikelen over portal Belastingdienst

De speciale website die de Belastingdienst in het leven heeft geroepen om inkomensverklaringen van huurders te Belastingdienst_1verstrekken is een regelrechte puinhoop. Particuliere woningbeleggers stuiten hierbij op tal van problemen zodat zij geen tijdig inzicht hebben in de inkomenssituatie van hun huurders. Hierdoor missen zij de mogelijkheid om extra huurverhogingen op te leggen. Dat meldt Vastgoed Belang.

Sinds de opening van het portaal www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl van de Belastingdienst, krijgt Vastgoed Belang, de vereniging voor particuliere verhuurders, een toenemend aantal klachten binnen over het functioneren van deze portal. Via deze site moeten verhuurders inkomensverklaringen opvragen, die verplicht moeten worden meegezonden bij huurverhogingvoorstellen aan huurders met een bruto jaarinkomen tussen €33.614 en €43.000 respectievelijk boven €43.000, indien de verhuurder gebruik wil maken van de noodzaak en mogelijkheid de huurprijs per 1 juli aanstaande extra te verhogen met 2% respectievelijk 4% boven inflatie. Die noodzaak berust op de betaalbaarheid voor verhuurders van de aangekondigde verhuurderheffing voor verhuurders met meer dan 10 woningen in het gereguleerde segment.

Problemen die particuliere verhuurders ondervinden lopen uiteen van:

1. Het niet verkrijgen van inloggegevens omdat verhuurders bij de belastingdienst niet bekend zijn als verhuurder, terwijl de verhuurder al tal van jaren verhuurt.

2. Indien inlogcodes wel worden ontvangen, worden adressen soms niet herkend, of

3. ontvangt de verhuurder bericht dat adres en huisnummertoevoeging niet overeenkomen, of

4. dat de (eigenaar)verhuurder bij de Belastingdienst niet als eigenaar is geregistreerd.

5. Regelmatig ontstaan problemen indien de vastgoedportefeuille uit een erfenis is verkregen, of

6. samen met anderen wordt gehouden.

7. Het aantal “nieten” bij particuliere verhuurders is aanzienlijk groter dan tot nu toe in de media wordt aangenomen op grond van klachten die eerder reeds door de corporatiesector werden geuit (15 tot 20%). Een flink aantal leden van de vereniging loopt aan tegen meer dan 50% “nieten”. Met “nieten” worden niet bedoeld huurders waarvan geen inkomensverklaring wordt verkregen omdat het inkomen onder €33.614 ligt.

8. In andere gevallen is geen inkomen bekend. Een voorbeeld dat ons bereikte, betreft een tandarts, die zijn praktijk niet aan huis heeft en zijn belastingaangifte vanuit het adres van de praktijk doet. Men mag aannemen dat de tandarts een jaarinkomen heeft boven de grens van €45.000.

Op vragen of melding van een probleem, ontvangt de verhuurder standaard antwoorden, waarmee vervolgens niets kan worden aangevangen, of wordt de verhuurder naar de gemeente verwezen, indien adresgegevens niet worden herkend.

Onvoldoende

Deze portal van de Belastingdienst functioneert op een aantal punten onvoldoende om particuliere verhuurders tijdig te kunnen voorzien van de nodige inkomensverklaringen. Particuliere verhuurders zijn daardoor niet in staat de in het vooruitzicht gestelde extra huurverhoging voor inkomens boven €33.614 volledig te realiseren. Vastgoed Belang dringt erop aan de verhuurderheffing voor 2013 niet door te laten gaan. Temeer daar het gaat om een relatief geringe bijdrage aan het begrotingstekort, aldus de vereniging.

Door Vastgoedjournaal | Gepubliceerd op 24 april 2013