Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Beurswaage levert vastgoedbeleggers gratis fonsanalyses

Grote keuzemogelijkheid informatiebron: ‘offline’ evenals audiovisueel en ‘online’

Beurswaage levert vastgoedbeleggers gratis (besloten) fondsanalyses. Beurswaage in Maarn heeft de drempel voor beleggen in vastgoedfondsen verlaagd. Hiertoe stelt Beurswaage (vastgoed)beleggers in staat gratis kennis te nemen van een breed scala aan fondsanalyses. Deze leveren een objectief oordeel over de nieuwste (besloten) vastgoedfondsen. Inmiddels wordt voor toonaangevende initiatiefnemers gewerkt, zoals Annexum, Homburg Participaties, Hanzevast capital, Renpart Vastgoed Management, APF International, Holland Immo Group e.a. (zie: www.beurswaage.nl ).

Ook stelt Beurswaage vanaf heden audiovisuele versies van haar fondsanalyses via www.analist.nl ter beschikking. Tevens zijn ‘downloads’ van de analyses beschikbaar via www.npex.nl , het digitale handelsplatform voor besloten (vastgoed)fondsen en via de nieuwe site www.vastgoedvergelijker.nl

Volgens Gerdo de Jager, directeur van Beurswaage, zijn (vastgoed)beleggers het afgelopen jaar zeer terughoudend geworden, mede door de economische omstandigheden en een aantal uitwassen in de vastgoedbeleggingssfeer. “Er zit nogal wat kaf onder het koren. Maar er zijn  ook nog talloze kwalitatief hoogwaardige en zeer betrouwbare aanbieders, die met mooie proposities komen.

De tijd is daar langzaam maar zeker weer rijp voor. De vastgoedprijzen zijn flink gedaald en de rente op een spaarrekening is laag. Een gedegen risico- en rendementsanalyse van de nieuwste vastgoedfondsen en op basis daarvan een verantwoorde beleggingskeuze maken is nu dus mogelijk via Beurswaage”, aldus De Jager.

Uitgangspunt van een analyse door Beurswaage is het prospectus van het vastgoedfonds. Op basis van de daarin opgenomen informatie worden de risico’s in kaart gebracht en wordt de haalbaarheid van het voorgerekende rendement onderzocht. Bij onduidelijkheden treedt Beurswaage in overleg met de fondsaanbieder, of wordt extern onderzoek verricht. Het resultaat van deze bevindingen wordt vastgelegd in een handzaam gestructureerd rapport. De belegger kan dan een afgewogen beslissing nemen over deelname in het vastgoedfonds.

De mening van Beurswaage blijkt in tal van gevallen van doorslaggevende betekenis te zijn geweest voor beleggers. Gerdo de Jager: “Enerzijds door eerdere goede ervaringen met onze analyses. Anderzijds omdat beleggers vertrouwen op onze objectiviteit. Die is gewaarborgd doordat wij onze analyses door tenminste twee, kritische, specialisten laten maken. Dat houdt ook de fondsaanbieder scherp: aangeleverde informatie dient betrouwbaar te zijn en risico’s moeten zo eerlijk mogelijk worden omschreven”.

Beurswaage analyseert (met name) vastgoedfondsen van aanbieders die onder permanent toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en/of lid zijn van de Vereniging Vastgoedfondsen en/of zijn aangesloten bij de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen. De fondsanalyses worden onder strikte voorwaarden – onder meer tot behoud van de onafhankelijkheid van Beurswaage – in opdracht van aanbieders gemaakt. Zij betalen daar ook (vooraf) voor. Ook als het oordeel van Beurswaage minder positief mocht uitvallen.

“Ons verdienmodel wijkt niet veel af van andere ‘rating agencies’. Het voordeel voor de aanbieders is dat er meer belangstelling komt voor het vastgoedfonds: door een gedegen fondsanalyse van een onafhankelijke specialist en extra exposure via (digitale) verspreiding van de rapportage aan duizenden geïnteresseerde (potentiële) beleggers”, aldus De Jager.Door Gerdo de Jager | Gepubliceerd op 1 december 2009

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Bartels Advocaten heeft faillissement aangevraagd.

Advocaten kantoor Bartels Advocaten heeft faillissement aangevraagd. Dat stond vrijdagochtend in een mededeling op de website van het kantoor. Het faillissement is onder meer het gevolg van een schorsing van oprichter Dion Bartels eerder deze maand.

De tuchtrechter schorste Bartels onlangs op verzoek van de Orde van Advocaten in Utrecht. Er waren klachten dat zijn bedrijfsvoering niet op orde was.

Er werd een bewindvoerder aangesteld. Die heeft geconcludeerd dat de praktijk van Bartels, die vooral optreedt namens beleggers die slachtoffer menen te zijn van frauderende investeringsbedrijven, niet kan worden voortgezet.

Bartels Advocaten stelt dat de overige medewerkers werken aan de afwikkeling en overdracht van dossiers. Cliënten wordt gevraagd af te wachten tot het kantoor contact met hen opneemt. Velen van hen hebben al flinke bedragen vooruit betaald.

Bron ANP.

Door Redactie | Gepubliceerd op 20 november 2009

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Fondsanalyses Beurswaage Fondsanalisten op Vastgoedvergelijker.nl

Vastgoedvergelijker.nl

Op de onafhankelijke website www.vastgoedvergelijker.nl kan de belegger eenvoudig, of via een uitgebreide zoekopdracht, het vastgoedfonds zoeken dat bij hem of haar past. Zo kan de beginnende belegger bijvoorbeeld alleen zoeken op het maximale participatiebedrag en kan de gevorderde belegger zoeken op meer details zoals gewenst rendement, structuur, regio en vastgoedcategorie. Om de geselecteerde vastgoedfondsen goed te kunnen beoordelen krijgt de bezoeker een uitgebreid pakket fondsdetails te zien.

Sinds de introductie per 1 oktober jl. slaat Vastgoedvergelijker.nl aan bij zowel particuliere beleggers en professionele marktpartijen. De afgelopen maand zijn al meer dan 20.000 pagina’s van de website geraadpleegd, en hebben veel aanbieders van vastgoedfondsen hun medewerking aan Vastgoedvergelijker.nl toegezegd. Inmiddels kan een compleet overzicht wordt geboden van nieuwe emissies.

Fondsanalyses Beurswaage

Vastgoedvergelijker.nl heeft de fondspagina’s inmiddels uitgebreid met meer mogelijkheden en aangevuld met de fondsanalyses van Beurswaage Fondsanalisten. Dit om de vastgoedbelegger, buiten de fondsdetails om, tevens een risico- en rendementsprofiel te bieden van de vastgoedfondsen die door Beurswaage zijn beoordeeld.

Beurswaage (www.beurswaage.nl) is onafhankelijk, kritisch en deskundig. Zij is op geen enkele wijze ver- of gebonden aan fondsaanbieders of marktpartijen. De dienstverlening bestaat uit het systematisch samenvatten van een prospectus op hoofdpunten. In enkele pagina’s rapporteert Beurswaage overzichtelijk over een aangeboden investeringsmogelijkheid in vastgoed. Zij maakt een grondige risico analyse en onderzoekt de haalbaarheid van het voorgerekende rendement. Beurswaage bestudeert het prospectus en overlegt, waar onduidelijkheden zijn, met de aanbieder of verricht zelf extern onderzoek. Met deze analyse en het prospectus kunnen beleggers een afgewogen beslissing nemen over een passende en verstandige belegging met een adequate inschatting van risico en rendement.

Cursus: Vastgoed, Rendement wat bij u past!

Tot slot is Vastgoedvergelijker.nl momenteel, in samenwerking van enkele vastgoedprofessionals, bezig tevens een cursus te ontwikkelen welke in het voorjaar van 2010 zal worden aangeboden. De cursus geeft concreet een leidraad aan beleggers voor het beoordelen van vastgoedfondsen.

Door Gerdo de Jager | Gepubliceerd op 19 november 2009

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Philips Pensioenfonds en projectontwikkelaar Bouwfonds hebben 250 miljoen schade.

Philips Pensioenfonds en projectontwikkelaar Bouwfonds hebben naar eigen zeggen gezamenlijk minstens euro 250 mln schade geleden door toedoen van frauduleus handelen van eigen directeuren.

Door Redactie | Gepubliceerd op 4 november 2009

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Heerenstede Vastgoed plaatst Obligatielening

De door Heerenstede Vastgoed geïnitieerde obligatielening Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude is geheel geplaatst bij particuliere beleggers. De inschrijving stond open vanaf 17 september 2009. Het fonds belegt in Golfbaan Spaarnwoude, de grootste openbare golfbaan in Europa. De totale obligatielening bedraagt € 4,5 mln (1800 obligaties à € 2500), de looptijd is maximaal 7 jaar en er wordt een vast rendement van 7,5% per jaar uitgekeerd.

Lees verder » Heerenstede Vastgoed plaatst Obligatielening

Door Redactie | Gepubliceerd op 3 november 2009

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Vastgoedvergelijker.nl NU ook op Twitter!!

Vanaf vandaag kunt u Vastgoedvergelijker.nl ook volgen op TWITTER!!

U kunt ons vinden onder vastgoedvergel.

Door Redactie | Gepubliceerd op 11 oktober 2009

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Vastgoedmarkt.nl maakt melding van lancering Vastgoedvergelijker.nl

Website voor vastgoedbeleggingsmarkt

Nick Blom, voormalig hoofd commerciële binnendienst bij een emissiekantoor, heeft de website vastgoedvergelijker.nl ontwikkeld.

De site voor particuliere en professionele beleggers is sinds 1 oktober in de lucht. Op de site staat een overzicht van de belangrijkste vastgoedfondsen en beleggingspanden. De gevorderde belegger kan zoeken op details zoals gewenst rendement, structuur, regio en vastgoedcategorie. Per fonds wordt ingegaan op risicofactoren, investeringen, rendementen en de VVF-indicatoren. Ook het trackrecord van de fondsaanbieder ontbreekt niet. Verder kan het prospectus, inschrijfformulier, financiële bijsluiter en eventuele bijlagen van een vastgoedfonds worden gedownload.

Door Redactie | Gepubliceerd op 5 oktober 2009

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Persbericht: Vastgoedvergelijker.nl zet als eerste website in Nederland de belangrijkste vastgoedfondsen op een rij.

Persbericht

Bodegraven, 1 oktober 2009

Vastgoedvergelijker.nl zet als eerste website in Nederland de belangrijkste vastgoedfondsen op een rij.

De beleggingsmarkt is sinds 1 oktober 2009 een website rijker www.vastgoedvergelijker.nl Zowel de particuliere belegger als de professional vindt op deze nieuwe site de belangrijkste vastgoedfondsen en beleggingspanden voor het eerst overzichtelijk naast elkaar staan.

Op de onafhankelijke website www.vastgoedvergelijker.nl kan de belegger eenvoudig, of via een uitgebreide zoekopdracht, het beleggingspand of vastgoedfonds zoeken dat bij hem of haar past. Zo kan de beginnende belegger  bijvoorbeeld alleen zoeken op het maximale participatiebedrag en kan de gevorderde belegger zoeken op meer details zoals gewenst rendement, structuur, regio en vastgoedcategorie. Om de geselecteerde vastgoedfondsen goed te kunnen beoordelen krijgt de bezoeker een uitgebreid pakket fondsdetails te zien. In de gepresenteerde resultaten wordt onder andere ingegaan op risicofactoren,  investeringen, rendementen en de VVF-indicatoren. Ook het trackrecord van de fondsaanbieder ontbreekt niet. Tot slot kan indien gewenst met één druk op de knop direct het prospectus, inschrijfformulier, financiële bijsluiter en eventuele bijlagen van een vastgoedfonds worden gedownload in pdf bestandsformaat.

De website www.vastgoedvergelijker.nl is ontwikkeld door Nick Blom. De heer Blom is sinds 2006 fulltime actief in de vastgoedmarkt. Als voormalig hoofd commerciële binnendienst bij een landelijke bekend emissiekantoor ontdekte hij dat in de hele Nederlandse vastgoedwereld nergens een helder overzicht bestond van de belangrijkste niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. De nieuwe website met daarin ook zoekfuncties voor commercieel vastgoed was een logisch gevolg. Naast de lancering van de nieuwe website is Blom ook  een vastgoedkenniscentrum aan het ontwikkelen voor de minder ervaren vastgoedbelegger. Daarmee hoopt hij in een belangrijke marktbehoefte te gaan voorzien.

Einde Persbericht==================================

_______________________________________________________________________________________

Door Redactie | Gepubliceerd op 30 september 2009

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email