Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Opschorting Inkoop SynVest RealEstate Fund NV

Recent hebben een drietal grote certificaathouders aan SynVest RealEstate Fund N.V. te kennen heeft gegeven te willen uittreden om de beschikking te krijgen over liquide middelen. Ingevolge het prospectus kan een dergelijk verzoek worden gehonoreerd indien dit het voortbestaan van het Fonds niet in gevaar brengt. Het voortbestaan van het Fonds kan onder meer worden bedreigd indien door de inkoop de status van fiscale beleggingsinstelling verloren kan gaan. Het bestuur is van oordeel dat inkoop van een aanzienlijk bedrag aan certificaten onder de huidige omstandigheden een onevenredige druk legt op de liquide middelen van het fonds en de  status van fiscale beleggingsinstelling in gevaar brengt. Het honoreren van bovenbedoelde verzoeken zou het gemeenschappelijke belang van alle certificaathouders kunnen schaden.

Om te voorkomen dat er een ongelijke behandeling van certificaathouders ontstaat, heeft SynVest Fund Management B.V. besloten de inkoop van certificaten per 1 oktober 2012 tijdelijk op te schorten. Dit besluit geldt derhalve voor iedereen, ook voor kleine bedragen aan certificaten. De tijdelijke opschorting betekent, dat u de komende tijd geen certificaten SynVest RealEstate Fund N.V. ter inkoop kunt aanbieden aan het Fonds. Ook zullen er tijdelijk geen certificaten worden uitgegeven.

In de tussentijd streven wij er naar om de verhandelbaarheid te vergroten. In verband hiermee zullen de administratievoorwaarden worden verruimd, zodat de certificaten zonder beperking kunnen worden verhandeld en de certificaten als vanouds op een NPEX rekening kunnen worden gestort. Hoe de handel op NPEX in zijn werk gaat, kunt u lezen op de website www.npex.nl

De komende periode zullen wij samen met onze adviseurs bekijken of aanpassing in de huidige structuur van het Fonds wenselijk is.

Ook onderzoeken wij de mogelijkheid om de verhandelbaarheid van certificaten te faciliteren op basis van een “match-to-match” systeem waarbij certificaathouders maandelijks kunnen uittreden voor zover er in die maand ook intreders zijn.

Tot slot benadrukken wij dat het met SynVest RealEstate Fund N.V. goed gaat. De leegstand bedraagt tot op heden circa 4%.

Door Redactie | Gepubliceerd op 9 oktober 2012

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email