Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Opnieuw groot verlies SNS Property Finance, afsplitsing eind dit jaar

SNS Property Finance boekt opnieuw een enorm groot verlies: €1,8 miljard over het eerste halfjaar 2013. Dat was het sns (3)gevolg van nieuwe afwaarderingen om de vastgoedfinancieringsportefeuille meer ‘in lijn te brengen met de overdrachtswaarde zoals bepaald door de Nederlandse Staat’, aldus SNS Reaal vanochtend vroeg.

De ‘pro forma netto exposure’ van Property Finance (na aftrek van de extra voorziening) is hierbij teruggebracht tot € 4,8 miljard. De bankverzekeraar meldt dat er ‘goede vooruitgang’ is geboekt op de voorgenomen afsplitsing van Property Finance in een afzonderlijke vastgoedbeheerorganisatie per 31 december 2013.

“In de loop van het tweede kwartaal kwam SNS REAAL in rustiger vaarwater. De meeste nationalisatiemaatregelen zijn uitgevoerd en de kernactiviteiten van SNS REAAL rapporteerden een nettowinst over het eerste halfjaar van € 204 miljoen. Bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa (voornamelijk VOBA) en een lagere onderliggende performance veroorzaakten het nettoverlies bij de verzekeringsactiviteiten in het tweede kwartaal. Toch rapporteerden de kernactiviteiten van SNS REAAL een nettowinst van € 34 miljoen in deze periode dankzij de voortdurende goede prestatie van SNS Retail Bank. We boeken vooruitgang met de voorbereidingen voor de overdracht van Property Finance aan een afzonderlijke vastgoedbeheerorganisatie en zijn begonnen met de financiële ontvlechting van de holding, de bank en de verzekeraar. We zijn in toenemende mate in staat ons te richten op onze kernactiviteiten en klanten en zijn op schema bij het opstellen van een herstructureringsplan voor SNS REAAL, in samenwerking met de het ministerie van Financiën. Het plan wordt uiterlijk 22 augustus bij de Europese Commissie ingediend. Als de Europese Commissie haar definitieve besluit over de staatssteun, inclusief de afsplitsing van Property Finance, heeft gepubliceerd, gaan we onverminderd door met de uitvoering van het herstructureringsplan en kunnen we ons volledig richten op onze kernactiviteiten.”, aldus Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Door Redactie | Gepubliceerd op 19 augustus 2013