Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Huib Boissevain

Foto van Huib Boissevain De heer drs. H.W. Boissevain, MRICS Huib Boissevain heeft diverse leidinggevende functies bekleed in de financiële wereld bij bedrijven als Van der Moolen, Zurich, Rabo Securities en VastNed. Sinds 2000 is Huib Boissevain als oprichter en CEO van Annexum verantwoordelijk voor de structurering en het beheer van vastgoed CV’s waaronder beleggingen in kantoren en winkels, woningen en zorgvastgoed. Andere vastgoedfondsen van Annexum zijn het Vastgoed Fundament Fonds N.V. en European Hospitality Properties, een investeringsfonds gericht op Europees hotel vastgoed
 
 
Meer artikelen van Huib Boissevain

Op zoek naar oplossingen voor de kantorenmarkt

Zoals inmiddels in brede kring bekent, is de situatie in de kantorenmarkt zorgwekkend. Met uitzondering van een enkel gebied (Zuidas in Amsterdam) is overal in Nederland leegstand. De geregistreerde leegstand in circa 15% van alle kantoormeters. Hiermee wordt bedoeld dat 1 op 7 kantoren niet is verhuurd. Dit is een geflatteerd cijfer. In deze tijd van economische krimp wordt een deel van de verhuurde meters niet werkelijk gebruik. Daarnaast zullen ontwikkelingen als het Nieuwe Werken het werkelijke gebruik van de meters verder beperken. De werkelijke leegstand is dus veel hoger.

Dit betekent dat de tweedeling in de kantorenmarkt zich zal voortzetten. Het eerste dat dan ook dient te gebeuren is dat er een volledige stop komt op de groei van het aanbod van kantoren. Maatregelen als het uit de markt halen van meters wanneer er nieuwbouw wordt gerealiseerd.

Daarnaast zou met name de overheid moeten stoppen met het realiseren van onnodige nieuwbouw. Het is dan ook een goede stap dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarbij de Rijksgebouwendienst eerst moet toetsen of er oplossingen in bestaande bouw zijn voordat wordt meegewerkt aan nieuwbouw. Helaas is dit besef bij gemeenten nog niet doorgedrongen. Op dit moment ken ik tenminste 25 nieuwbouwplannen voor gemeentehuizen. Dit is volstrekt onaanvaardbaar, omdat in veel gevallen goede alternatieven in bestaande bouw voorhanden zijn.

Het realiseren van onnodige nieuwbouw is bovendien een enorme rem op het verduurzamen van kantoren. Natuurlijk is het eenvoudiger om in nieuwbouw moderne technieken en materialen te verwerken. Bestaande bouw verduurzamen is meestal duurder. Maar omdat we de nieuwe meters niet nodig hebben, is er niets duurzaams aan nieuwbouw. Veel beter zou het zijn om de partijen dit toch nieuwbouw willen realiseren hiervoor een veel hogere prijs te vragen dan nu. Naar mijn mening zou de grondprijs fors omhoog moeten. Dit zorgt bovendien voor een hogere grondopbrengst voor gemeenten.

Deze grondopbrengsten zijn een belangrijke oorzaak, dat gemeenten nog steeds doorgaan met het uitgeven van vergunningen voor kantorennieuwbouw. Zeker in deze tijden van bezuinigingen, komen er steeds meer taken bij gemeenten te liggen zonder dat hier inkomsten tegenover staan. Het wegvallen van grondinkomsten komen dus op een heel slecht moment.

De kantorenmarkt en daarmee het vestigingsklimaat in Nederland zou dan ook er bij gebaat zijn, wanneer voor dit probleem een oplossing kan worden gevonden. Suggesties voor andere belastingen op gemeenteniveau zijn dan ook zeer welkom.

Door Huib Boissevain | Gepubliceerd op 18 oktober 2011