Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

NVM Business: Rotterdam raakt uit de gratie als kantorenstad

Van de vier grote steden in de Randstad heeft Amsterdam de sterkste kantorenmarkt. Den Haag ziet een herstel van de De Rotterdam schemer 2t8c8724lrvraag naar kantoren maar in Rotterdam slaat de stagnatie in de kantorenopname toe. Nog maar weinig bedrijven buiten de stad willen naar Rotterdam verhuizen. Dit blijkt uit cijfers van NVM Business in het zojuist verschenen rapport Kantorenmarkt Randstad 2013 – Een stand van zaken.

Gemeten naar zowel het aantal verhuur- en verkooptransacties als de daarbij behorende opnamevolumes beweegt de vraag naar kantoren in Amsterdam zich al enkele jaren op een relatief hoog niveau. Volgens het rapport, waaraan verschillende vooraanstaande makelaarskantoren hun medewerking hebben verleend en dat geheel is gebaseerd op door NVM Business verzamelde gegevens, is het echter de vraag of de hoofdtsad erin slaagt om de hoge opnamecijfers van de afgelopen jaren vast te houden. Het blijkt immers dat in de eerste helft van 2013 minder kantoorruimte is verhuurd en verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.

Rotterdamse kantorenmarkt naar lager opnameniveau

Voor wat de andere steden in de Randstad betreft signaleert NVM Business een herstel van de vraag naar kantoren in Den Haag, wat grotendeels is te danken aan sectoren als de zakelijke dienstverlening en de industrie. Anders is de situatie op de kantorenmarkt in Rotterdam, waar de vraag naar kantoorruimte na enkele jaren van groei duidelijk tekenen van stagnatie vertoont. Bijna alle grote kantoorgebruikers hebben inmiddels wel hun plek gevonden en er zijn maar weinig bedrijven buiten de regio die naar Rotterdam willen verhuizen. Ook de kantorenmarkt in Utrecht heeft het bepaald niet makkelijk. Zo stond in de eerste zes maanden van dit jaar de kantorenmarkt in het teken van een tegenvallende vraag. Dit is vooral te wijten aan het feit dat heel wat huurders kritischer naar hun huisvesting kijken.

Aanbod blijft probleem

Een groot probleem in de Randstad blijft het aanbod van leegstaande en nog te verhuren kantoorruimte. Ofschoon zowel in de regio Amsterdam als de regio Schiphol het direct beschikbare aanbod in de eerste helft van 2013 nagenoeg onveranderd bleef, ging elders het aanbod verder omhoog. De grootste stijging deed zich voor in Rotterdam. In Den Haag, de stad die binnen de Randstad jarenlang het laagste leegstandspercentage had, was de verruiming van het aanbod vooral het gevolg van het aan de markt komen van een groot aantal overtollige rijksgebouwen.

Huurprijzen naar realistischer niveau

Door het naar verhouding ruime aanbod in de vier grote steden zijn vrijwel overal de huurprijzen verder onder druk komen te staan. Behalve dat door beleggers nog heel wat wordt weggegeven in de vorm van ‘incentives’, is volgens NVM Business ook zichtbaar dat de huurprijzen realistischer worden. Verhuurders van kantoorruimte hebben te lang vastgehouden aan hun vraagprijzen.

Door Redactie | Gepubliceerd op 31 augustus 2013

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly