Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
 • Maandelijkse e-magazine
 • Wekelijkse updates
 • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Nick Blom

Foto van Nick Blom Nick Blom is na zijn HBO Makelaardij opleiding, begonnen als woning makelaar in Amsterdam. In 2007 heeft hij de overstap gemaakt naar een van de grootste aanbieders van niet-beursgenoteerd vastgoedfondsen van Nederland. Daar is hij gestart als vastgoedmanager (beheer) en uiteindelijk is hij verantwoordelijk geweest voor een commerciële afdeling gericht op particuliere beleggers. Sinds 2009 is Nick directeur van Vastgoedvergelijker.nl en hoofdredacteur van het maandelijkse Vastgoedvergelijker.nl E-magazine.
 
 
Meer artikelen van Nick Blom

Juridische eigenschappen van vastgoed

Bij de aankoop van een vastgoedbelegging stelt de professionele vastgoed belegger zich enkele vragen over de juridische aspecten van het object. Wanneer er op deze vragen geen bevredigend antwoord gevonden wordt zal er van aankoop worden afgezien. Om u enig inzicht tegen van enkele belangrijke vragen onderstaande opsomming.

Juridisch eigenschappen vastgoed:

 • Zijn er bijzondere en/of belastende bepalingen opgenomen in de leveringsakte zoals bijvoorbeeld: zakelijke rechten (zoals recht van overpad)?
 • Waar lopen de kadastrale grenzen van het gekochte en wat behoort tot het gekochte en wat niet?
 • Wat is de eigendomssituatie, is er bijvoorbeeld sprake van erfpacht, appartementsrechten of volledig eigendom?
 • Zijn er publiekrechtelijke bijzonderheden bijvoorbeeld met de bestemming en is het gekochte in gebruik conform bestemmingsplan?
 • Is er een geldige gebruiksvergunning afgegeven en is het gehuurde in gebruik conform deze vergunning?
 • Zijn alle huurcontracten compleet en aanwezig inclusief originele bijlagen en side-letters / allonges?
 • Welk model huurovereenkomst is gesloten met de huurder?
 • Kloppen de looptijden van de huurovereenkomsten met de opgave van de verkoper?
 • Zijn er break-opties voor de huurder?
 • Zijn er overige bijzondere bepalingen overeengekomen?
 • Wat zijn de opzegmogelijkheden voor partijen?
 • Wat zijn de optieperioden van huurder en verhuurder na expiratie van de huurovereenkomst?
 • Wat zijn de overeengekomen opzegtermijnen?
 • Wat is de betaal termijn van de huur?
 • Wordt de huurtermijn aangepast, zo ja hoe en wanneer?
 • Voldoet de huurder aan het 90% criterium ten aanzien van de BTW-belaste prestaties?
 • Betaald de huurder servicekosten of zorgt de huurder zelf voor afname van bijvoorbeeld gas, water en elektriciteit?
 • Heeft de huurder een bankgarantie afgegeven? Is deze nog actueel?
 • Zijn er nog mondelinge afspraken gemaakt en/of toezeggingen gedaan door de verkoper aan de huurder?
 • Zijn er betalingsachterstanden en wat ligt hieraan ten grondslag?
 • Is er sprake van een conflict of geschil met de huurder?
 • Komt het verhuurbaar vloeroppervlakte (v.v.o) in de huurovereenkomst overeen met het daadwerkelijke gebruik?
 • Komen de vierkante meters vvo in de huurovereenkomst overeen met de vierkante meters volgens het meetcertificaat?
 • Klopt het aantal parkeerplaatsen dat is genoemdin de huurovereenkomst met het daadwerkelijke gebruik per huurder? Zijn alle
  parkeerplaatsen beschikbaar of zijn enkele in gebruik genomen als fietsenberging of containerstalling. Zijn de parkeerplaatsen per huurder
  aanwijsbaar?
 • Hoe of door wie wordt het object beheerd? Indien gewenst is dit opzegbaar?

Uiteraard kunnen ook de vastgoedprofessionals dit niet alleen, en wordt er bij het beantwoorden van bovenstaande vragen gebruik gemaakt van juristen gespecialiseerd in vastgoed en huurrecht.

De professionele vastgoed belegger gaat van 4 kern aspecten uit bij de beoordeling van een vastgoed object.

Het gaat in dit onderzoek om antwoord te krijgen op basis vragen. Per kernwaarde daarom een aantal voorbeelden. Deze lijst is een indicatie en niet limitatief. Wanneer de uitkomst op deze vragen negatief uitvallen zal over het algemeen af gezien worden van aankoop.

Door Nick Blom | Gepubliceerd op 11 augustus 2011