Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Huib Boissevain

Foto van Huib Boissevain De heer drs. H.W. Boissevain, MRICS Huib Boissevain heeft diverse leidinggevende functies bekleed in de financiële wereld bij bedrijven als Van der Moolen, Zurich, Rabo Securities en VastNed. Sinds 2000 is Huib Boissevain als oprichter en CEO van Annexum verantwoordelijk voor de structurering en het beheer van vastgoed CV’s waaronder beleggingen in kantoren en winkels, woningen en zorgvastgoed. Andere vastgoedfondsen van Annexum zijn het Vastgoed Fundament Fonds N.V. en European Hospitality Properties, een investeringsfonds gericht op Europees hotel vastgoed
 
 
Meer artikelen van Huib Boissevain

Interview Huib Boissevain Annexum over Super Winkel Fonds

Zes vragen aan Huib Boissevain, directeur Annexum over Super Winkel Fonds

Waar kennen beleggers Annexum van? 
Annexum is gespecialiseerd in het structureren, plaatsen en beheren van vastgoedbeleggingsproducten voor de particuliere en institutionele markt. Annexum bestaat sinds 2000 en is met € 0,8 miljard onder beheer een voortrekker in het transparant maken van beleggingsproducten voor de particuliere belegger.  De producten van Annexum omvatten zowel kantoren, winkels als woningen maar ook bijzondere producten als Dutch Microfund, hotels en het nieuwe verhuurconcept FlexOffiZ. Annexum is gehuisvest in het World Trade Center te Amsterdam.

Het fonds belegt in Supermarkten, waarom deze asset categorie?
Van de consumentenbestedingen van ca. € 90 miljard per jaar wordt maar liefst € 35 miljard uitgegeven in supermarkten. De malaise in de winkelmarkt heeft de supermarkten niet geraakt. Sterker nog, de afgelopen jaren zijn de omzetten steeds gegroeid en de verwachting is ook dat deze groei zich blijft voortzetten. In de eerste vijf maanden van 2016 was er zelfs sprake van een groei van 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Beleggen in supermarktvastgoed is daarmee minder afhankelijk van economische ontwikkelingen en dus aantrekkelijk, aangezien de boodschappen die verkocht worden op deze locaties voorzien in de eerste levensbehoefte. Een andere belangrijke reden waarom supermarkten aantrekkelijk zijn als vastgoedbelegging is de wet- en regelgeving op het gebied van vestiging van een supermarkt. Je mag niet zomaar overal een supermarkt vestigen en het gaat over het algemeen over relatief veel vierkante meters.  Ook de lange huurcontracten met solvabele supermarktbedrijven geven een goede zekerheid over stabiele huurinkomsten. En tot slot is nog steeds sprake van het gevecht om de goede locaties binnen de nog groeiende verzorgingsgebieden. Supermarkten zijn daarmee een duurzame belegging.

Wat is het geprognotiseerd rendement?
Het fonds moet als Fiscale Beleggingsinstelling jaarlijks het door haar gerealiseerde direct beleggingsresultaat  (gemiddeld ca. 11%) uitkeren aan haar aandeelhouders. Het beleid van Super Winkel Fonds is om dit in cash uit te keren. Op basis van aannames in het rendementsprognose is dit gemiddeld ruim 8% op jaarbasis, aangezien een deel gebruikt moet worden voor aflossing aan de bank. Dit deel van gemiddeld ca. 3% op jaarbasis wordt uitgekeerd in certificaten. Door deze uitkering neemt het aantal certificaten waarmee u deelneemt in het fonds toe, en wordt het risicoprofiel van het fonds verlaagd door een lagere verhouding van de financiering ten opzichte van de waarde van het vastgoed. Zie voor verdere uitleg en een rekenvoorbeeld http://www.superwinkelfonds.nl/rendement

Hoe is de verhandelbaarheid in dit fonds geregeld? 
Omdat het fonds een onbepaalde looptijd kent, zijn de certificaten verhandelbaar via handelsplatform NPEX. Beleggers kunnen hun certificaten hier te koop aanbieden. Indien er geïnteresseerde kopers zijn op het gewenste prijsniveau kunnen de certificaten via deze weg worden verkocht.

Vanaf hoeveel kunnen beleggers deelnemen? 
Deelname is mogelijk vanaf 200 certificaten. Dit komt neer op een bedrag van € 6082,- (€ 30,11 per certificaat excl. 1% emissiekosten)

Hoe kan ik deelnemen?
Inmiddels is de inschrijving gestart. Op www.vastgoedvergelijker.nl en www.superwinkelfonds.nl kunt u alle informatie en deelnameformulieren aanvragen.

Door Huib Boissevain | Gepubliceerd op 6 juli 2016

Dit bericht is geplaatst in Algemeen.
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly
Meer artikelen van Huib Boissevain