Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Homburg Capital en Annexum bundelen krachten

Vandaag kondigen de fondsaanbieders Annexum en Homburg Capital een voorgenomen samenwerking aan. Homburg Capital, op dit moment als emissiekantoor en beheerder van vastgoedfondsen nog onderdeel van de Homburg groep, wordt afgesplitst en ondergebracht bij Annexum. Hiermee bouwt Annexum aan verdere schaalvergroting en kan het door de brede kennis en ervaring van Homburg Capital haar beleggers een meer gedifferentieerd fondsenpakket aanbieden. Homburg Capital krijgt hiermee een stabiele partner die goed past bij haar jarenlange expertise en netwerk op het gebied van sales en marketing. Een goede combinatie: Annexum initieert met regelmaat nieuwe vastgoedfondsen en Homburg Capital is al enkele jaren op rij marktleider als het gaat om het initiëren en begeleiden van emissies van nieuwe vastgoedbeleggingsproducten.

Bijzonder waardevol netwerk

Huib Boissevain, directeur Annexum: “Eind 2009 bundelden we de krachten met Bakkenist & Emmens. Die fusie initieerden we grotendeels op basis van dezelfde motivaties en toen gaven we al aan dat we nieuwe kansen om verder te groeien, de productenrange uit te breiden en de organisatie steeds efficiënter te maken, nadrukkelijk niet uit de weg zouden gaan. Als er zich dan een kans voordoet om samen te gaan met zo’n professionele en efficiënte beleggersorganisatie als Homburg Capital, dan moeten we die – vanzelfsprekend weloverwogen – nemen. Het netwerk en de logistieke organisatie die Homburg Capital in al die jaren heeft opgebouwd is ontzettend waardevol voor onze beleggers en daarmee voor ons. We kunnen hen hierdoor tevens een meer gedifferentieerd fondsenpakket bieden, wat op termijn wellicht verder gaat dan vastgoed alleen.
Harm Scholte, directeur Homburg Capital BV: “Natuurlijk zijn we bij het nemen van deze beslissing niet over één nacht ijs gegaan, en we weten zeker dat we hiermee – als onderdeel van Annexum – de jarenlang opgebouwde kennis, kunde en het netwerk van Homburg Capital kunnen blijven voortzetten. De organisaties vullen elkaar uitstekend aan. Een goede match voor de toekomst.

Grootste fondsaanbieder

De samenwerking met Annexum heeft enkel betrekking op Homburg Capital, de overige bedrijfsonderdelen van de Homburg Groep vallen buiten de transactie met Annexum. Begin oktober werd Annexum voor het eerst benaderd door het management van Homburg Capital om over een eventuele samenwerking in gesprek te gaan. De voorgenomen overname van Homburg Capital staat gepland op 1 januari 2012, maar de samenwerking start al voor die tijd met de plaatsing van het door Annexum gestructureerde fonds Winkelhart Lelystad CV. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat de samenwerking aantrekkelijke mogelijkheden biedt voor alle betrokken stakeholders. Na afronding van de transactie is Annexum de grootste Nederlandse niet beursgenoteerde aanbieder van vastgoedparticipaties en vastgoedobligaties.Tussen nu en 1 januari 2012 zal het due dilligence onderzoek worden afgerond en zal aan de toezichthouders AFM en DNB de noodzakelijke toestemming worden gevraagd. Deze is nodig voor het doorgaan van deze transactie.

Zelfstandig emissiekantoor blijft aanspreekpunt voor bestaande beleggingen

Het management en de vestigingsplaats van Homburg Capital blijven ongewijzigd. In de toekomst zal Homburg Capital verder gaan onder een nieuwe naam; deze wordt op een later moment bekendgemaakt. Er wordt gekozen voor een naamsverandering om de zelfstandigheid van het emissiekantoor te benadrukken. Homburg Capital blijft ook in de toekomst aanspreekpunt voor de beleggers die hebben deelgenomen in de bestaande fondsen en obligaties. Alleen het vastgoedbeheer van de Nederlandse fondsen Homburg De President en Homburg MediArena wordt overgedragen aan Annexum.

Mogelijke vragen van beleggers worden beantwoord in een Q&A op de website van Annexum: www.annexum.nl en van Homburg Capital: www.homburg.nl

Over Annexum

Annexum is een initiatiefnemer van fondsen gericht op de particuliere en institutionele belegger en een leidende speler in de markt van de vastgoedbeleggingsfondsen. Het bedrijf heeft circa € 1,2 miljard aan beheerd vermogen, verdeeld over een portefeuille van ruim 30 fondsen. Die omvat onder meer vastgoed-cv’s met objecten in alle sectoren van de vastgoedmarkt, zoals kantoorpanden, winkels, hotels, supermarkten, congresruimten en ook andere beleggingsproducten, zoals het microfinancieringsfonds Dutch Microfund. www.annexum.nl / http://twitter.com/annexum_huib

Over Homburg Capital

Homburg Capital is al jarenlang marktleider in Nederland bij het initiëren en begeleiden van emissies van nieuwe vastgoedbeleggingen. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren circa € 630 miljoen bijeengebracht aan deelnamegelden van particuliere beleggers voor uiteenlopende projecten van verschillende aanbieders. In het verleden zijn veel vastgoedfondsen opgezet in Canada waarmee zeer goede rendementen zijn behaald. www.homburg.nl/the-netherlands/capital_products/rendement

Door Redactie | Gepubliceerd op 28 november 2011