Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Hoe ziet ABN Amro de toekomst van de bouw in diverse Nederlandse regio’s?

ABN Amro heeft vandaag halfjaar sectorupdates voor vier regio’s in Nederland gepubliceerd. Het gaat om de Randstad, de Bouwsector_1 (1)belangrijkste bouwlocatie van Nederland, Noord-, Zuid- en Oost-Nederland.

Randstad

De Randstad is het grootste en belangrijkste landsdeel voor de bouwsector. In 2013 werd 42% van de woning- en utiliteitsbouw hier behaald. Ook wordt er in de Randstad meer in de infrastructuur geïnvesteerd dan in de andere drie landsdelen bij elkaar. In het eerste halfjaar van 2014 daalde de bouwproductie in de Randstad nog, maar minder hard dan de bouwproductie in Nederland als geheel. Wel zijn de vooruitzichten positief voor de woning- en utiliteitsbouw. De infrastructurele projecten blijven nog wat achter. In Noord-Holland en Utrecht bepalen de grote steden de ontwikkeling van de bouwsector. In Zuid-Holland is dit minder het geval. Door de sterke dynamiek heeft de bouw in de Randstad niet te maken met de gevolgen van de vergrijzing en krimpende bevolking. Dit betekent tegelijkertijd ook dat de provincies in de Randstad niet kunnen profiteren van het aanpassen van woningen voor de ouder wordende bevolking.

Zuid-Nederland

De bouw in Zuid Nederland daalde in het eerste halfjaar van 2014. Wel was de daling in Limburg minder dan in Nederland als geheel. Op basis van de voorlopende indicatoren wordt herstel verwacht in Limburg en Zeeland. Op de lange termijn zijn de vooruitzichten echter beter voor Noord-Brabant. De ontwikkeling van de bouw in Noord-Brabant sluit meer aan bij de ontwikkeling van de bouw in de Randstad. Door de grotere dynamiek in Noord-Brabant zijn de vooruitzichten voor de bouw positief. Daardoor is er een duidelijke tweedeling te zien in de zuidelijke provincies. Limburg en Zeeland hebben nu al te maken met de vergrijzing en krimp van de bevolking en dit zal in de toekomst alleen maar urgenter worden. De gevolgen daarvan voor de bouw in beide provincies zijn verschillend. In Zeeland lijkt de nieuwbouw op basis van de voorlopende indicatoren aan te trekken, maar zou gezien de leegstand meer ingezet moeten worden op renovatie. Limburg verbetert de woningvoorraad door een c! ombinatie van nieuwbouw en sloop. In Limburg worden echter nog steeds veel utiliteitsgebouwen gebouwd voor leegstand.

Oost-Nederland

De ontwikkelingen in de oostelijke provincies lopen uiteen. De bouwproductie herstelt het snelst in Overijssel. Gelderland en Flevoland blijven achter. Maar de voorlopende indicatoren laten zien dat er ook in deze provincies herstel te verwachten is. Ook de planning van infrastructurele projecten geeft positieve signalen af. De verwachting is dat renovatie in alle drie de provincies belangrijker wordt. In Gelderland en Overijssel door vergrijzing en krimp van de bevolking. In Flevoland omdat de relatief jonge woningvoorraad in de toekomst steeds meer renovatie nodig heeft. Bouwbedrijven zullen zich daarom in deze provincies meer moeten gaan richten op renovatieprojecten.

Noord-Nederland

De woning- en utiliteitsbouw laat de eerste tekenen van herstel zien in Groningen, de productie blijft in Drenthe en Friesland nog achter. Als we naar de voorlopende indicatoren zijn de vooruitzichten voor Friesland en Drenthe beter. De vooruitzichten voor Groningen worden minder positief. De infrastructurele productie ziet er voor de noordelijke provincies ook niet rooskleurig uit. De noordelijke provincies krijgen de komende jaren te maken met de krimp van de bevolking en de vergrijzing. Dit treft deze provincies hard. Bouwbedrijven zullen op deze trends moeten inspelen door enerzijds meer te richten op renovaties van woningen waar nog wel behoefte aan zal zijn. Anderzijds kunnen zij door schaalvergroting en samenwerking hun werkgebied uitbreiden waardoor zij niet meer enkel van de noordelijke provincies afhankelijk zijn.

De complete sectorupdates zijn HIER te vinden.

Door Redactie | Gepubliceerd op 19 augustus 2014

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email