Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Wim van der Heide

Foto van Wim van der Heide Wim van der Heide is senior adviseur Parkeervoorzieningen bij Grontmij. Hij is dagelijks bezig met innovatieve oplossingen voor ondergronds bouwen, parkeren en de bereikbaarheid van vastgoed. Wim was 7 jaar vice-voorzitter van de Vexpan en is nu erelid van dit platform voor parkeren in Nederland.
 
 
Meer artikelen van Wim van der Heide

Hoe kun je besparen op de bouwkosten van parkeerplaatsen?

De kosten van parkeren bepalen in steeds grotere mate de kosten voor commercieel vastgoed, omdat parkeren steeds meer in gebouwde voorzieningen plaatsvindt. Daarnaast neemt bij kantoren met het invoeren van het nieuwe werken de parkeerdruk toe. Parkeerspecialist Wim van der Heide van Grontmij vertelt hoe bespaard kan worden op de bouwkosten van parkeerplaatsen. 

Slim ontwerpen en beheren kan de kosten enigszins verlagen. Slim benutten brengt veruit het hoogste resultaat. Slim benutten vraagt een gebiedsgerichte aanpak, waarbij verschillende functies worden gemixt met het oog op de mate waarin mensen wanneer aanwezig zijn (aanwezigheidsprofielen).

Een bioscoop en een kantoor binnen loopafstand kunnen bijvoorbeeld elkaars parkeerfaciliteiten optimaal gebruiken, omdat de bezoekers van deze functies op verschillende tijden aanwezig zijn. Het resultaat in dit voorbeeld, is een grote reductie van het benodigde aantal parkeerplaatsen, die kan oplopen tot – 40%. De winst bestaat naast een bouwkostenreductie in een reductie van ruimtegebruik, financieringslasten, beheerskosten en grondstoffen. Het benutting van een parkeerplaats en de levendigheid van een gebied nemen toe en de pieken nemen af. Financiële optimalisatie en duurzaamheid gaan hier hand in hand.

Kansen & Aanpak

In een bestaand bebouwd gebied met leegstaand vastgoed, in herontwikkelingsgebied en bij uitbreidingen van bebouwd gebied liggen de kansen om te mixen. Waar liggen die kansen? En pak je dit aan?

Leegstaand vastgoed

Een kans ligt bij het ombouwen van lege kantoren in monofunctionele kantoorgebieden naar functies als wonen of leisure. Het parkeergedeelte voorziet dan in de parkeerbehoefte van de omliggende kantoren en van de nieuwe functies. De waarde van de overgebleven kantoren neemt toe door de aanwezigheid van voldoende parkeerfaciliteiten en tegelijkertijd ook door de afname van het te veel m² kantoor in het desbetreffende gebied. De mix van functies biedt tevens kansen voor het delen van ondersteunende faciliteiten, zoals horeca/catering.

Herontwikkeling en stadsuitbreiding

Bij herontwikkelingsgebieden en stadsuitbreidingen kunnen op basis van aanwezigheidsprofielen functies worden gegroepeerd. Grontmij bepaalt op basis van het aantal vierkante meters van de verschillende functies, het bezoekersprofiel. Hieruit volgt per half uur per dag voor iedere dag per week de mate van aanwezigheid van personen of, indien gewenst, het aantal auto’s.

Het beste rendement haal je als je met functies schuift. Zo heeft Grontmij bij een gebiedsontwikkeling nabij een voetbalstadion met parkeergarage, kantoren tegen het stadion aan geprojecteerd. Voor de kantoren worden alleen een aantal bezoekersparkeerplaatsen bij de entrees gemaakt. Medewerkers parkeren onder het stadion dus er is sprake van korte loopafstanden.

Woongebieden

Mixen in woongebieden met grondgebonden woningen vraagt aandacht voor de juiste verhoudingen maar is zeker mogelijk.

Mix commercie & maatschappelijk

Het mixen commerciële ruimten met meer maatschappelijke voorzieningen kan deze maatschappelijke voorzieningen beter haalbaar maken. Daarnaast kan het een positieve invloed hebben op het sociale gezicht van de commerciële bedrijven.

Wat levert het op?

Twee voorbeelden op verschillende schaalniveaus geven inzicht in de financiële effecten van het mixen van functies:

1) 20 woningen met 1 plaats per woning mixen met een kantoor met 20 werkplekken

Ruimtelijk effect: 30 parkeerplaatsen nodig in plaats van 40 parkeerplaatsen. Financieel effect: Besparing € 40.000,- op de bouwkosten en 270 m² parkeervloer bij parkeren op het maaiveld of € 200.000,- tot € 600.000,- bij het wanneer het een ondergrondse parkeergarage betreft.

2) Herschikken functies wonen, kantoren en detailhandel binnen ontwikkelgebied Europapark Groningen

Ruimtelijke effect: 2000 ondergrondse parkeerplaatsen minder nodig dan volgens de gehanteerde parkeernorm. Financieel effect: Besparing van 60 tot 80 miljoen euro investeringskosten

*De bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW, besparing grondkosten en exploitatiekosten.

Door Wim van der Heide | Gepubliceerd op 11 juni 2013