Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Helderheid na berichtgeving FD over Westplan en SNS

In een artikel in het Financieele Dagblad van 13 november wordt de integriteit van de heer Buck Groenhof, sinds 2010 
lid van de Raad van Commissarissen van Westplan, in twijfel getrokken en wordt melding gemaakt van vermeende belangenverstrengeling. De beschuldigingen hebben betrekking op werkzaamheden die de heer Groenhof de afgelopen jaren heeft verricht en nog steeds verricht voor SNS PF.

In het artikel wordt ook de naam van Westplan genoemd. De weergave rond de gang van zaken bij de verkoop van twee Franse projecten van Westplan, sinds 1994 actief in Frankrijk, (Flaine en Vallorcine) is feitelijk onjuist.

Het betreft twee projecten waarvoor Westplan (via Westplan Alpenchalets 3 CV) in 2007 vermogen heeft verstrekt aan een lokale ontwikkelaar. Naast deze inbreng van vermogen is door Bouwfonds PF, het latere SNS PF, een financiering verstrekt. Na tegenvallende resultaten heeft SNS PF in 2009 het gehele eigendom van de projecten na een juridische procedure verkregen. In tegenspraak met het artikel in het FD is het juist zo dat Westplan medewerking heeft moeten verlenen aan de juridische overdracht van de objecten en is daarmee benadeeld. Tevens wordt ten onrechte de indruk gewekt dat Westplan ook geïnteresseerd zou zijn geweest in projecten in Spanje en Luxemburg. Westplan is daar nooit actief geweest en heeft daartoe ook nooit de intentie gehad.

Als reactie op de verdere beschuldigingen in het artikel verwijzen wij naar de reactie van SNS PF. Volgens de woordvoerder zijn de aantijgingen onderzocht en is er geen grond voor gevonden. De heer Groenhof blijft dan ook vastgoedadviseur van SNS PF. Ook de rol van de heer Groenhof als lid van de Raad van Commissarissen van Westplan staat niet ter discussie.

Patrick van Harderwijk | President – Kantoor Nederland
Taco Ulrich | Chief Operating Officer – Kantoor Nederland

Door Redactie | Gepubliceerd op 14 november 2012