Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Goede jaarcijfers: Winkelfonds ECP slaat zich met gemak door de crisis heen

Een huurgroei van 2,8%, een leegstand van minder dan 1% en hogere vastgoedwaarderingen dan zes maanden passage du havre ECPgeleden. Het lijken cijfers van een vastgoedfonds vóór de crisis, maar het zijn de actuele jaarcijfers van het beursgenoteerde winkelfonds Eurocommercial Properties (ECP). Het recept? Niet in Nederland beleggen.

De directie van ECP schrijft in de toelichting op de jaarcijfers van het gebroken boekjaar 2012/2013: “Het vastgoed – winkelbeleggingen in Frankrijk, Italië en Zweden – van ECP heeft het afgelopen jaar ondanks moeilijke economische omstandigheden goed gepresteerd. De huren, op vergelijkbaar gemaakte basis, zijn met 2,8% gestegen, de leegstand bedraagt minder dan 1%, de huurachterstanden zijn zeer gering en de waarde van de vastgoedobjecten is stabiel. Dankzij beheerste financierings- en andere kosten zijn de inkomsten (direct beleggingsresultaat) met 2,5% gestegen. ECP is actief bezig geweest met het hergebruik van kapitaal door in Zweden en Frankrijk centra met minder groeipotentieel tegen hun boekwaarde of daarboven te verkopen en de opbrengsten te investeren in objecten die kunnen worden herontwikkeld en uitgebreid, om op die manier hogere opbrengsten te genereren.”

High lights van de resultaten:

-Nettovastgoedopbrengsten gestegen met 3,6%: De nettovastgoedopbrengsten zijn in de twaalf maanden tot 30 juni 2013 gestegen naar € 144,4 miljoen van € 139,4 miljoen voor dezelfde periode in 2012.

-Huurgroei op vergelijkbaar gemaakte basis van 2,8%: De huurgroei op vergelijkbaar gemaakte basis (dezelfde winkeloppervlakte) bedroeg in de twaalf maanden tot 30 juni 2013: Alle landen +2,8%, Frankrijk +4,1%, Italië +2,6%, Zweden +1,2%

-Winkelomzetten stabiel: De winkelomzetten in de centra van Eurocommercial zijn op vergelijkbaar gemaakte basis gedurende de twaalf maanden tot 30 juni 2013 toegenomen met 0,7% vergeleken met dezelfde periode van het jaar daarvoor.

-Direct beleggingsresultaat gestegen met 2,5%: Het directe beleggingsresultaat voor het op 30 juni 2013 afgesloten boekjaar is met 2,5% gestegen naar € 81,5 miljoen. Door de opname van stockdividend (30%) in 2012 zijn er meer geplaatste certificaten, waardoor het direct beleggingsresultaat per certificaat met 1,5% is gestegen naar € 1,97 (30 juni 2012: € 1,94 per certificaat).

-Dividend: Voorgesteld wordt het jaarlijkse dividend te handhaven op € 1,92 per certificaat, uit te betalen aan de aandeelhouders op 29 november 2013.

-Vastgoedwaarderingen: De waarde van de vastgoedobjecten was op 30 juni 2013 0,1% lager dan in juni 2012, maar 0,4% hoger dan in december 2012. Gedurende het op 30 juni 2013 afgesloten boekjaar steeg de waarde van de panden van Eurocommercial in Frankrijk met 2,7% en daalde in Zweden met 1,0% en in Italië met 2,6%. De waarde mutaties sinds december 2013 bedroegen 1,5% in Frankrijk, -0,6% in Italië en 0,0% in Zweden.

Meer cijfers zijn HIER te vinden.

Door Redactie | Gepubliceerd op 3 september 2013

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email