Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Arjan Endhoven

Foto van Arjan Endhoven Arjan studeerde Fiscale Economie aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1999 aan de Belastingadviespraktijk van BDO in Amstelveen verbonden. Daarvoor werkte hij vijf jaar in de internationale corporate en vastgoedadviespraktijk van één van de grootste internationale accountants- en belastingadvieskantoren. In zijn dagelijkse praktijk is hij partner Belastingadvies en adviseert hij met name op het gebied van vennootschapsbelasting, internationaal belastingrecht en omzet- en overdrachtsbelasting. Tot zijn cliënten behoren o.a. hotelexploitanten, private vastgoedinvesteerders, projectontwikkelaars, private en publieke vastgoedfondsen en initiatoren, merchant banks en institutionele beleggers. Hij schreef diverse publicaties in vaktijdschriften, gaf les aan o.a. de NVM SOM en was spreker op en organisator van diverse seminars van BDO. Arjan is lid van de Vereniging Vastgoedfiscalisten. Voor BDO Nederland is hij de liaison partner in het real estate competence center van BDO International.
 
 
Meer artikelen van Arjan Endhoven

Gevolgen leegstand voor WOZ

Recent schreven wij over de beslissing van de Hoge Raad dat bij leegstand van een pand alsnog recht bestaat op aftrek van een gedeelte van de aanschaf-btw. Randvoorwaarde is dan dat de eigenaar het pand tijdens die leegstand beoogt voor btw-belaste prestaties te gaan gebruiken. In de betreffende zaak is het pand te huur aangeboden via een makelaar waarbij belaste huur het uitgangspunt is. Daarnaast mag gedurende de leegstand de in rekening gebrachte btw voor bijvoorbeeld onderhoud en beveiliging ook in aftrek worden genomen. Wist u dat dit ook gevolgen heeft voor de lokale heffingen?

Incourant vastgoed en WOZ

Jaarlijks wordt de gecorrigeerde vervangingswaarde vastgesteld voor de waardering van zogenaamd ‘incourant vastgoed’ in het kader van de Wet waardering onroerende zaken. Onder ‘incourant vastgoed’ verstaan we  onroerende zaken waarvan de prijs niet via een vrije markt van vraag en aanbod tot stand komt. Het gaat daarbij veelal om onroerende zaken in de collectieve en quasi-collectieve sector, zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, scholen, culturele centra, sportcomplexen etc.

Afhankelijk van de fiscale positie van de eigenaar van het vastgoed geschiedt de waardering in- of exclusief btw. Voor incourant vastgoed in eigendom bij ondernemers met btw-vrijgestelde prestaties of partijen die niet (volledig) als btw-ondernemer kwalificeren, leidt dat tot WOZ-taxaties inclusief btw.

De besproken uitspraak van de Hoge Raad zou betekenen dat in geval van leegstand een waardering exclusief btw plaats kan vinden.

Leegstand en WOZ

Leegstand van vastgoed zou dus niet alleen tot veranderende omstandigheden voor de btw kunnen leiden, maar ook tot een verlaging van de WOZ waarde. Is het de bedoeling van de eigenaar om een leegstaand object verder voor btw-belaste prestaties te gaan gebruiken, dan is er alle aanleiding om vanaf dat moment voor de WOZ exclusief btw te taxeren. De waarde moet dan met 21%  (c.q. 21/121) worden verlaagd en de aanslagen onroerendezaakbelastingen dienovereenkomstig verminderd. De geldende WOZ-waarde moet dus op enig moment worden herzien. Dat kan met een bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking, maar ook door (daarop vooruitlopend) contact op te nemen met de gemeente.

Amstelveen, augustus 2014

BDO Belastingadviseurs
Branchegroep Vastgoed

Mr. R. van der Lee
Drs A.J. Endhoven
BDO branchegroep Vastgoed
www.bdo.nl/vastgoed

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 21 mei 2014