Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Aad Rozendal

Foto van Aad Rozendal Aad Rozendal is Hoofd Bureau Vaktechniek RSM Niehe Lancée Kooij en docent bij de leerstoelgroep belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
 
 
Meer artikelen van Aad Rozendal

Geen fiscale belemmering voor bedrijfsopvolging bij vastgoed-bv’s(?)

Deze week hebben zich twee interessante ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van de fiscaal voordelige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij vastgoed-bv’s. Deze ontwikkelingen zijn van groot belang voor vastgoed-familiebedrijven, zegt  Aad Rozendal (Hoofd Bureau Vaktechniek Fiscaal bij RSM Niehe Lancée Kooij), die zelf een aantal partijen bijstaat op dit punt en hier al eerder over heeft bericht in Vastgoedjournaal.

“De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn alleen maar van toepassing op ondernemingsvermogen. Volgens de belastingdienst zijn vastgoed-exploitanten geen ondernemers maar beleggers,” licht Rozendal toe. “Bij de overgang van aandelen in een vastgoed-bv, kan de belastingheffing oplopen tot maar liefst 40% terwijl dit maar een paar procent is bij ondernemingsvermogen.”

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde deze week echter dat de aandeelhouders van een vastgoed-bv gewoon een beroep konden doen op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet. Volgens het hof kan vastgoedexploitatie namelijk wel degelijk als een ‘onderneming’ worden aangemerkt. Rozendal wijst erop dat het Hof Arnhem-Leeuwarden hiermee op één lijn zit met Hof Den Haag dat in december in een vergelijkbare zaak in dezelfde zin oordeelde (zie het bericht hierover in Vastgoedjournaal: http://www.vastgoedjournaal.nl/news/13481/57/). Over de uitspraak van Hof Den Haag weet Rozendal te melden dat – op basis van vooralsnog onbevestigde berichten – het ministerie van Financiën het cassatieberoep tegen deze uitspraak heeft ingetrokken.  Rozendal vermoed dat men bij de fiscus kennelijk niet veel vertrouwen had in een goede afloop. 

Hoopvol

Deze twee ontwikkelingen zijn hoopvol voor familiebedrijven die zich via een of meer bv’s bezighouden met de exploitatie van een omvangrijke vastgoedportefeuille. “Het is niet verwonderlijk dat men zich grote zorgen maakt over de belastingheffing  die deze familiebedrijven mogelijk boven het hoofd hangt bij een bedrijfsopvolging. Het begint er nu toch op te lijken dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten ook van toepassing kunnen zijn in geval van vastgoed-exploitatie”, aldus Rozendal. Hij benadrukt dat het wel moet gaan om vastgoed-exploitatie waarbij werkzaamheden die qua aard en omvang zijn gericht op een hoger rendement dan een belegger zou nastreven. Te denken valt aan het voeren van onderhandelingen met huurders, het verrichten van onderhoud, het regelen van verbouwingen, het onderhouden van contacten met aannemers, gemeenten en nutsbedrijven etc. Ook dient men zich te realiseren dat de fiscus vermoedelijk niet meteen zal meebewegen. In voorkomende gevallen zal het wellicht nog steeds nodig zijn om een zaak aan de rechter voor te leggen. Maar de vooruitzichten op een gunstige uitspraak zien er in ieder geval een stuk beter uit.

Indien u meer wil weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Aad Rozendal via tel. 06-12928834 of per e-mail: ARozendal@rsmnlk.nl

Door Aad Rozendal | Gepubliceerd op 23 april 2014