Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Taco Ulrich

Foto van Taco Ulrich Taco Ulrich is directeur van Westplan Investors NV en is verantwoordelijk voor investor relations. Voorafgaand aan zijn indiensttreding bij Westplan Investors NV was hij eigenaar van makelaarskantoor HRS Makelaardij en werkzaam bij FDC, een verzekeringskantoor. De heer Ulrich is afgestudeerd aan de HEAO (Sales en Marketing ) in Den Haag en heeft zijn ‘Master of Studies in Real Estate’ afgerond aan de Amsterdam School of Real Estate (Universiteit van Amsterdam).
 
 
Meer artikelen van Taco Ulrich

Fiscale wetgeving Nederland – VS in beweging

Het afgelopen jaar heeft Westplan samen met Nederlandse investeerders meer dan 1500 huurappartementen in de Verenigde Staten gekocht. De verkopers van het onroerende goed waren allemaal partijen met financieringsproblemen. Kenmerkend voor deze investeringen zijn de koopprijs, ver onder de huidige stichtingskosten en een solide cashflow. 

De lage inkoop en het huidige herstel van de huurmarkt in de VS bieden investeerders een goede mogelijkheid om mooie winsten te maken en eventuele verliezen uit het verleden fiscaal te compenseren.

Voor vennootschappen met fiscale verliezen in de VS is er fiscaal gezien in Nederland per 1 januari 2012 wat veranderd.

Afgelopen week heeft Westplan, met haar  fiscale partner KPMG Meijburg, haar relaties hierover bericht.

Anneke Francissen van KPMG Meijburg  & Co  legt uit.

In Nederland gevestigde vennootschappen zijn vennootschapsbelastingplichtig in Nederland voor hun wereldinkomen. Dit betekent in beginsel dat de inkomsten die de BV en/of NV uit een participatie geniet, opgenomen dienen te worden in de Nederlandse belastinggrondslag. Begin dit jaar is echter de zogenoemde ‘objectvrijstelling’ ingevoerd.

Op grond van de objectvrijstelling worden buitenlandse resultaten uit de Nederlandse belastinggrondslag geëlimineerd. Dit impliceert dat een positief resultaat uit de participatie niet leidt tot een vermeerdering van de Nederlandse fiscale winst en een negatief resultaat  niet leidt tot een vermindering van de Nederlandse winst. Per saldo hebben de Amerikaanse winsten en verliezen aldus geen invloed op de Nederlandse belastinggrondslag.

Door de toepassing van de objectvrijstelling is in Nederland over de inkomsten uit het Amerikaanse vastgoed effectief geen belasting verschuldigd.

Tegelijkertijd met de invoering van de objectvrijstelling is overgangsrecht geïntroduceerd voor de situatie dat een investeerder nog een bedrag aan in te halen buitenlandse verliezen uit jaren voor 2012 had open staan. In deze situatie geldt dat de objectvrijstelling pas van toepassing is nadat het nog openstaande bedrag aan buitenlandse verliezen is ingehaald. In een dergelijke situatie kan effectief wel belasting verschuldigd zijn in Nederland over de inkomsten uit het Amerikaanse vastgoed. Ter toelichting geven we het volgende voorbeeld:

 

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de Nederlandse BV nog 100 in te halen verlies uit jaren vóór 2012 heeft, waarbij het verlies de belastinggrondslag in Nederland heeft verminderd. In deze situatie vindt de objectvrijstelling geen toepassing voor het verlies van 100. Voor het meerdere, 200 (zijnde het inkomen van 300 uit de VS minus de 100 verliezen uit het verleden) geldt de objectvrijstelling wel. De Nederlandse belastinggrondslag is in het voorbeeld 1000 (900 Nederlandse winst plus 100 nog in te halen verliezen). Over 1000 is alsdan vennootschapsbelasting verschuldigd. Als we rekenen met een tarief van 25% is dat 250. De overige 200 aan inkomen uit het Amerikaanse vastgoed blijven door de werking van de objectvrijstelling buiten de Nederlandse belastinggrondslag.

Door de werking van het overgangsrecht kan het aantrekkelijk zijn om nieuwe Amerikaanse investeringen, waarbij direct een positief resultaat wordt verwacht, in een nieuwe vennootschap onder te brengen. Indien u dit van plan bent, adviseren wij u dit in overleg met uw belastingadviseur te doen.

Zeker nu de Amerikaanse huurwoningmarkt goed doorpakt is het van belang om de fiscale gevolgen goed te monitoren.

Meer informatie te verkrijgen via Francissen.Anneke@kpmg.nl en t.ulrich@westplan.nl

Door Taco Ulrich | Gepubliceerd op 15 juni 2012