Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Dynamis: Topsegment gaat mee in positieve flow huizenmarkt

Het topsegment van de Nederlandse woningmarkt gaat mee in de positieve flow van de huizenmarkt. In de eerste Dynamis_thumbnailkwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten 2015 werd al genoemd dat het aantal huizenverkopen stijgt en het aanbod daalt. Dit zet zich door naar de top van de woningmarkt, blijkt uit de jaarrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment 2015 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars, die vandaag verschijnt.

Doorstroom duurdere segment afhankelijk van meefinancieren restschuld
Zoals Dynamis heeft beschreven in Sprekende Cijfers Woningmarkten Q1 2015 hebben wetten en regels ervoor gezorgd dat de markt niet meer wordt beïnvloed door seizoensschommelingen. De verkoopcurve die tegenwoordig ontstaat door de van overheidswege genomen maatregelen wordt verder aangeduid als de maatregelcurve. Naar verwachting blijft de markt tot zeker 2018, wanneer de Loan to Value is verlaagd naar 100%, bewegen op basis van deze maatregelcurve. De gevolgen voor de doorstroming van woonconsumenten naar het duurdere segment van de woningmarkt is vooral afhankelijk van de mogelijkheid tot het meefinancieren van een restschuld. Dit komt mede door het feit dat veel huizenbezitters bij het verkopen van hun huidige woning te maken hebben met een restschuld.

Verkopen stijgen, looptijd neemt af
Positief is te vermelden dat ook in het topsegment van de woningmarkt de verkopen stijgen, het aanbod daalt en de looptijd afneemt. Zowel in 2014 als in het eerste kwartaal van 2015 is op jaarbasis sprake van een groter aantal verkochte woningen waarvan de minimale koopsom € 500.000,- bedraagt. Aangezien het aantal verkopen in de overige kwartalen traditiegetrouw het eerste kwartaal overstijgt, is de verwachting dan ook dat het totaal aantal verkochte topsegment woningen dit jaar hoger uitkomt dan in 2014. Het prijsniveau van topsegmentwoningen stabiliseert zich sinds het derde kwartaal van 2013, waarmee een einde is gekomen aan de prijsfluctuaties die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan. Alle woningtypen noteren op jaarbasis een afnemende verkooptijd. Op 1 april 2015 staan in Nederland 21.557 woningen te koop in het topsegment. Vergeleken met 1 april 2014 is sprake van een aanboddaling van 4%. Ten opzichte van 1 januari 2015 is sprake van een nog sterkere daling van 5,5%.

Top acht gemeenten
De hoogwaardige woonmilieus van Nederland zijn vastgelegd in de top acht gemeenten van Nederland. Het gehele rapport Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment 2015, inclusief de gemaakte analyses van de top acht gemeenten, is te downloaden vanaf de website www.dynamis.nl.

Door Redactie | Gepubliceerd op 9 juni 2015

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email