Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Barbara Sanders

Foto van Barbara Sanders Barbara is de schrijvende kracht achter Vastgoedjournaal. Met haar uitgebreide netwerk, opgedaan na een lange loopbaan op de financiële redactie van De Telegraaf, is zij onlangs onze gelederen komen versterken. Haar vlotte en toegankelijke schrijfstijl wordt door lezers en beslissers in de vastgoed- en bouwwereld alom gewaardeerd.
 
 
Meer artikelen van Barbara Sanders

Deventer zet ontwikkeling bedrijvenpark door

Ondanks verzet van de inwoners van Deventer en het naburige Epse is de gemeente Deventer voornemens een 
nieuw 
bedrijventerrein langs de A1 te  ontwikkelen. Vorige week is de verkoop van kavels onder het motto
SmartChoice van start gegaan. De gemeente schermt met ‘twee belangstellende bedrijven.’

Of de aanleg inderdaad een smart choice is, is maar de vraag. De Raad van State zette begin dit jaar grote vraagtekens bij de noodzaak  van het bedrijventerrein. De gemeente heeft als gevolg van die kritiek het bestemmingsplan en de invulling van het terrein herzien. Er komen geen kantoren meer op de locatie, wel meer bedrijventerrein.

De Vereniging Woonmilieu Epse wil dat de gemeente het hele plan schrapt.  Inwoners van het dorp vrezen geluidsoverlast en dat hun vrije uitzicht wordt ontnomen. Volgens de woordvoerder van de gemeente heeft Deventer er alles aan gedaan om het A1 Bedrijventerrein terrein zo zorgvuldig mogelijk in het landschap te passen. “Er komt een bredere  groenstrook dan er al is, en een wal.  Bovendien wordt het terrein niet volgeplempt met gebouwen. Van de 560 hectare wordt maar 56 hectare bebouwd”, aldus de zesman.

Twee onafhankelijke onderzoeken van het OTB ( het onderzoeksinstituut van de TU Delft) en adviesbureau Olden Advies hebben onlangs de vloer aangeveegd met de eerdere ramingen en aannamen van de gemeente.

Deventer kampt met grote leegstand. In de Bedrijventerreinenvisie 2011van de hanzestad wordt een leegstandspercentage van 5 tot 6 procent genoemd. Vooral in het Havenkwartier is de leegstand hoog. Om maar te zwijgen van de kantorenleegstand. Met bijna 30 procent spant Deventer wel de kroon. Landelijk ligt dat percentage op circa 14 procent. Ook in vergelijking met de kantorenmarkt in de Randstad, scoort Deventer slecht. Zowel in de Randstad als in Deventer is de aanbod-voorraad ratio de afgelopen jaren toegenomen, maar de toename in Deventer was verhoudingsgewijs groter dan in de Randstad. De leegstand in Deventer lijkt voor een belangrijk deel structureel te zijn: de invloed van de conjunctuur is er wel maar dit brengt de ratio niet noemenswaardig omlaag.

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de economie van Deventer, zo stelt de woordvoerder. In 2009 waren op de bedrijventerreinen in Deventer ongeveer 17.500 arbeidsplaatsen (Gemeente Deventer, 2009). Vanaf het begin van deze eeuw beschikt Deventer over een bescheiden hoeveelheid uitgeefbaar bedrijventerrein.

De werkgelegenheidsontwikkeling heeft hier echter niet onder geleden: vergeleken met de andere steden in de Stedendriehoek, die wel beschikken over een ruimere voorraad uitgeefbaar bedrijventerrein, is de werkgelegenheidsontwikkeling nagenoeg gelijk gebleven, zo blijkt weer uit het onderzoeken van OTB en Olden Advies.

De geringe hoeveelheid uitgeefbaar terreinen, samen met ramingen over de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen zijn voor de gemeente Deventer de argumenten om nieuwe bedrijventerreinen te willen aanleggen (naast Bedrijvenpark A1 is dat ook een terrein in Bathmen). De ramingen die de gemeente gebruikt en in het Bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 worden genoemd, zijn echter vrijwel uitsluitend ramingen met de hoogste vraag. Dit zijn ramingen die uitgaan van scenario’s met een hoge economisch groei en/of met waarden van parameters die een hoge vraag genereren. Met ontwikkelingen of omstandigheden die de vraag neerwaarts kunnen bijstellen, wordt in de ramingen geen rekening gehouden.

In een reactie zegt de woordvoerder van de gemeente dat dit soort rapporten altijd een kwestie van glas halfvol of glas halfleeg is. Hij zegt dat het terrein bedoeld juist is om nieuwe bedrijven naar Deventer te trekken en in principe niet om al in Deventer gevestigde ondernemingen weg te trekken van andere locaties.

Inmiddels is er al wel een kleine 15 miljoen euro afgeboekt op grondbezit. Op het bouwproject Deventer Noordoost werd ruim 8,4 miljoen genomen. Het Havenkwartier wordt met 3,3 miljoen afgewaardeerd; het bedrijvenpark A1 met 2,7 miljoen. Volgens de accountants van Deloitte is dat nog veel te weinig. Deloitte meldt in een recente rapportage dat de gemeente Deventer achterblijft met het afboeken van grond. Volgens Deloitte moet Deventer een flinke inhaalslag maken om de boekhouding op orde te krijgen. Deventer heeft nog maar relatief weinig op grond afgeboekt. De verwachting is dat ook Deventer de komende jaren nog veel grond zal moeten afboeken.

Een duidelijk beleid om leegstand aan ta pakken heeft Deventer nog niet.  Volgens de woordvoerder heeft de gemeenteraad recentelijk aan het college gevraagd om te onderzoeken hoe de gemeente een actiever rol kan spelen om de leegstandsproblematiek op te lossen en of eigenaren van ongebruikte kantoren daarop kunnen worden aangesproken.

Door Barbara Sanders | Gepubliceerd op 10 oktober 2012