Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
 • Maandelijkse e-magazine
 • Wekelijkse updates
 • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Geertje Strampel

Foto van Geertje Strampel Geertje Strampel is sinds september 2010 werkzaam bij BDO Consultants als senior manager Risk Advisory Services. Geertje houdt zich met name bezig met adviesdienstverlening aan financiële instellingen. Voor BDO heeft zij als toezichthouder gewerkt bij de Autoriteit Financiële Markten in het gedragstoezicht op financiële marktpartijen (banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, financieel dienstverleners en beleggingsondernemingen). Vanuit deze rol is zij bekend met het wettelijk kader binnen financiële instellingen en weet vereisten vanuit compliance op een praktische en pragmatische manier te implementeren. Binnen BDO richt Geertje zich voornamelijk op vraagstukken met betrekking tot compliance, risk management, interne beheersing, corporate governance en gedrag, cultuur en tone at the top specifiek in de financiële sector.
 
 
Meer artikelen van Geertje Strampel

Deadline AIFMD vergunningaanvraag nadert snel

“Over een krappe vier maanden vervalt de deadline van de AIFMD. Slechts 30% van de verwachte vergunningaanvragen is ingediend.”

Op 22 juli 2013 is de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) in werking getreden waarmee een vergunningplicht is gaan gelden voor die partijen die ‘beleggen in het belang van beleggers’. Uit een publicatie van de Autoriteit Financiële Markten blijkt dat een magere 30% van de verwachte aanvragen voor een dergelijke vergunning is ingediend. De overige 70% heeft nog een krappe vier maanden de tijd om te voldoen aan de AIFMD. Volgens Wendy Silvertant en Geertje Strampel van BDO Risk Advisory Services zal het een race tegen de klok worden om de deadline van 22 juli 2014 te halen. In dit artikel zetten ze (nog eens) helder uiteen voor wie de AIFMD geldt en wat de te nemen stappen zijn richting een goedgekeurde vergunningaanvraag.

AIFMD

De AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) is een Europese richtlijn met regels waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s) zich zullen moeten houden. De AIFMD ziet (anders dan voorheen) op alle partijen die kapitaal ophalen om dit volgens een beleggingsbeleid in het belang van beleggers te beleggen. Dit zijn beheerders van abi’s, zoals private equity fondsen, hedgefunds, infrastructuurfondsen, vastgoedfondsen en aandelen- en obligatiefondsen.

Nu actie ondernemen

Voor een niet-vergunning houdende beheerder (vrijgestelde partijen) en de beheerder die nieuwe activiteiten gaat ontplooien (lees: een nieuw fonds in de markt zet) betekent de AIFMD dat de vergunningaanvraag of melding voor de registratie als beheerder vóór 22 juli 2014 bij de AFM ingediend moet zijn. Het aanvragen van een vergunning is een tijdrovend proces, waardoor een beheerder nu actie zal moeten ondernemen.

Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen die al een vergunning als beheerder hebben kunnen gebruik maken van een overgangsjaar. Zij gaan van rechtswege over op de AIFMD vergunning, maar zullen wel moeten voldoen aan alle vereisten.

Reikwijdte AIFMD

De AIFMD heeft betrekking op twee regimes welke van toepassing kunnen zijn op de niet-vergunning houdende beheerder: het volledige vergunning regime en het registratieregime. Afhankelijk van de totale omvang van de activa en het type belegger zal een beheerder een AIFMD-vergunningaanvraag in moeten dienen onder het volledige vergunning regime of een melding moeten doen waarbij hij zich registreert als beheerder (het registratieregime).

De vraag of er sprake is van een vergunningaanvraag of van een registratieplicht kan worden bepaald via de BDO online tool

Vergunningplichtig of meldingsplichtig, wat nu?

Afhankelijk van het regime waar de beheerder onder valt gelden de volgende verplichtingen:

Registratieregime

Onder het registratieregime zal een melding gedaan moeten worden bij de AFM. Deze melding houdt in dat informatie verstrekt moet worden over:

 • de identificatiegegevens van de beheerder en de beheerde abi’s;
 • de waarde van de beheerde activa; en
 • de beleggingsstrategieën van de abi’s.

Wanneer de melding onder het registratie-regime geaccepteerd is, geldt een jaarlijkse informatieverplichting aan DNB met betrekking tot:

 • financiële instrumenten waarin de beheerder handelt;
 • risicoposities; en
 • concentraties van de beheerde abi’s.

Volledige vergunning regime

Om een AIFMD-vergunning te krijgen moet de beheerder de volgende stukken opleveren:

 • een beschrijving van de bedrijfsvoering;
 • organogram van (de groep van) de beheerder;
 • beleggingsstrategie inclusief de onderliggende fondsen;
 • beleid omtrent privébeleggingen;
 • (sub)delegatiestructuur;
 • beleid omtrent waardering van activa;
 • beleid ter voorkoming van belangenverstrengeling;
 • accountantsverklaring;
 • de personentoetsing (geschiktheids-matrix, betrouwbaarheidsformulieren, referenten-formulieren).

In principe beslist de AFM binnen 13 weken na ontvangst van de vergunningaanvraag over het wel of niet verlenen van de vergunning.

Na ontvangst van de vergunning zal een beheerder doorlopend moeten voldoen aan:

 • het hebben van een goed werkend systeem van risicobeheersing;
 • de gestelde kapitaaleisen;
 • een beloningsstructuur;
 • de bepalingen aangaande de waardering van activa.

Jaarlijks gelden informatieverplichtingen aan DNB met betrekking tot:

 • precontractuele informatie;
 • informatieverplichtingen aan deelnemers;
 • jaarverslag;
 • informatieverplichtingen bij zeggenschap.

Met de AIFMD komt er veel op u af. Wanneer u, al dan niet via de online tool, heeft vastgesteld dat het volledige vergunning regime of het registratieregime op u van toepassing is, zult u ervoor moeten zorgen dat uw organisatie doorlopend voldoet aan alle AIFMD-vereisten.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over AIFMD contact op met:

BDO Consultants B.V.
Risk Advisory Services

Contactpersonen:

drs. Geertje Strampel, senior manager
Telefoon: +31 (0)30 248 97 58
E-mail geertje.strampel@bdo.nl

Door Geertje Strampel | Gepubliceerd op 31 maart 2014