Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

De toekomst voorspellen

Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat. Een waarheid als een koe, deze aan vele schrijvers FOTO: MARK PRINStoegeschreven uitspraak. Toch is dat precies wat contracterende partijen proberen te doen; zij proberen in de toekomst te kijken en nu in een overeenkomst vast te leggen wat er in toekomstige situaties moet gebeuren. Vaak blijkt een contractbepaling later toch niet duidelijk te zijn, of niet op de ontstane situatie toegesneden. In dat geval moet een contractbepaling worden uitgelegd. كازينو في السعودية

De Hoge Raad heeft in 1981 in een bekend arrest bepaald hoe dat moet: het gaat om “de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer aan de bepaling mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten”, waarbij alle omstandigheden van het geval een rol kunnen spelen. Dit is de zogenaamde Haviltex-formule. Het gaat niet alleen om wat er staat, maar om wat partijen hebben bedoeld.

Taalkundige betekenis

In latere arresten werd door de Hoge Raad bij de uitleg van commerciële contracten tussen professionele partijen steeds vaker belang gehecht aan de objectieve taalkundige betekenis van een contractbepaling (“er staat wat er staat”). Daardoor werd in de juridische literatuur wel verdedigd dat bij commerciële contracten tussen professionele partijen, bijgestaan door juridische adviseurs, doorslaggevend belang zou toekomen aan wat er uiteindelijk op papier terecht was gekomen, dus aan de taalkundige betekenis van een contract. Vorig jaar heeft de Hoge Raad in het Lundiform-arrest echter bepaald dat ook in zo’n situatie de rechter weliswaar groot gewicht mag toekennen aan de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van een bepaling, maar ook altijd moet nagaan of de partijen geen omstandigheden hebben aangevoerd die maken dat er een andere dan de strikt taalkundige uitleg aan een bepaling moet worden gegeven. De Haviltex-norm blijft dus overeind.

Onvoorziene omstandigheden

Verder kan artikel 6:258 BW onder omstandigheden uitkomst bieden als de toekomst anders uitpakt dan partijen hadden voorzien; in geval van onvoorziene omstandigheden kan de rechter desgevraagd een overeenkomst wijzigen of aanpassen. Overigens is in een aantal uitspraken met betrekking tot ontwikkelingsprojecten bepaald dat de huidige economische en vastgoedcrisis niet als onvoorziene omstandigheid wordt beschouwd. تكساس بوكر

De “reparatiemogelijkheden” via de rechter betekenen natuurlijk niet dat partijen het zich kunnen permitteren om “slordig”  te contracteren, en erop te vertrouwen dat de rechter later wel te hulp zal komen. Het helpt als partijen, bijvoorbeeld in de considerans van een overeenkomst, duidelijk opschrijven wat zij met de overeenkomst beogen. Daarmee wordt het voorspellen van de toekomst toch een beetje gemakkelijker. 1xbet casino

Pieter van Delden is sinds 1993 werkzaam als advocaat. Hij is sinds september 2001 verbonden aan Boekel De Nerée. Pieter heeft zich toegelegd op vastgoedrecht en houdt zich met name bezig met de begeleiding van onroerend goed transacties en het opzetten van samenwerkingsverbanden op het gebied van vastgoed.

Door Redactie | Gepubliceerd op 16 april 2014

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email