Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

De invloeden van imago en conceptueel ontwikkelen op beleggingsfondsen

Onderzoek naar de invloeden op de financiële investeringen van particuliere beleggers wordt steedsE.-Nijkamp1 belangrijker. Naast de risico’s, financiële belangen en lange termijn consequenties van de investeringen spelen het imago en de denkbeelden een steeds grotere rol in de keuze voor een belegging.

Traditioneel wordt aangenomen dat particuliere beleggers zich laten leiden door het behalen van een zo hoog mogelijke winst/rendement. Recent onderzoek van dr. Arvid Hoffmann van de Universiteit Maastricht wijst echter anders uit. Het onderbewuste van de belegger speelt mee in de keuze, imago en identiteit van een bedrijf kunnen wel degelijk invloed hebben. Zodra mensen een affiniteit voelen met een bepaald product, zijn zij eerder geneigd om te beleggen in dat bedrijf. ‘Dit effect is sterker naarmate een belegger op winst staat, dan spelen mogelijkheden voor persoonlijke expressie een nog grotere rol bij het nemen van aankoopbeslissingen’, aldus dr. Arvid Hoffmann.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat beleggers zich laten leiden door diverse communicatievormen. Voor bedrijven is het daarbij belangrijk om op een subtiele manier duidelijk te maken dat ze interessante waardes vertegenwoordigen. De belegger moet zich kunnen identificeren met het product, bijvoorbeeld door het thuisland of de positionering van het product te benadrukken.

Conceptuele ontwikkeling

Het imago van een bedrijf of belegging heeft dus invloed op de keuze van de belegger. Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008, is de vastgoedmarkt zich langzaam bewust geworden van de ernst om te veranderen. De situatie is ernstig verslechterd en veel vastgoed heeft aan waarde verloren. Het traditionele beleggen op basis van winstvooruitzichten heeft geleid tot overmoedigheid en te hoge risico’s, met alle gevolgen van dien. De financiële crisis heeft Haerzathe Investments verder gesterkt in haar denkbeelden om op een andere manier naar de markt te kijken en innovatieve oplossingen te bedenken. Vanuit de behoeften van de markt, in de vorm van conceptuele vastgoedontwikkeling.

Haerzathe Investments gelooft in de onderscheidende kracht van conceptuele ontwikkeling, gebaseerd op het vinden van een oplossing door de vraag vanuit de markt centraal te stellen. Onder welke doelgroepen bestaat er huisvestingsvraag? Wat kenmerkt deze doelgroep? Waar heeft de doelgroep behoefte naar? En ten slotte, hoe voldoen we aan de wensen en eisen van deze doelgroep om de woonomgeving tot een succes te maken?

Flexibiliteit speelt een belangrijke rol in de conceptuele ontwikkeling. De huidige vraag vanuit de markt is wellicht niet hetzelfde als over 10 jaar. Er moet momenteel al nagedacht worden over eventuele herbestemmingen en/of alternatieve aanwendbaarheid van vastgoed, mocht de marktvraag veranderen. Daarnaast moet de flexibiliteit terugkomen en gekeken worden naar mogelijkheden voor diverse doelgroepen, lees gebruikers.

De afgelopen jaren heeft Haerzathe Investments zich volledig gefocust op conceptuele ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is de Spinozacampus in Amsterdam met 1.252 betaalbare, zelfstandige studentenwoningen. Recent onderzoek van Kences, brancheorganisatie voor studentenhuisvesters, heeft uitgewezen dat Nederland nog steeds een nijpend tekort aan studentenwoningen kent. Alleen in Amsterdam bedraagt het tekort al 9.000 wooneenheden. Daarnaast zijn veel studenten op zoek naar zelfstandige en betaalbare woonruimte. Met de ontwikkeling van de Spinozacampus en het daarbij behorende voorzieningsniveau, heeft Haerzathe bijgedragen aan het terugdringen van dit tekort én ingespeeld op de vraag naar kwalitatieve, zelfstandige woonruimte.

Jongerenhuisvesting

Naast het grote tekort aan studentenwoningen in Nederland, heeft Haerzathe Investments een volgend huisvestingstekort gesignaleerd. Voor de doelgroep werkende en werkzoekende jongvolwassenen (18 tot 30 jaar) bestaat er nog steeds een problematische situatie. Deze doelgroep heeft moeite met het vinden van een betaalbare starterswoningen of huisvesting passende bij deze levensfase. Zij komen niet in aanmerking voor studentenhuisvesting, maken vaak door hun lage inschrijftijd nog geen kans op woningen via Woningnet, maar kunnen ook niet voldoen aan de hoge inkomenseisen voor particuliere en vrije sector woningen.

Er zijn meerdere projecten gestart om huisvesting voor deze groep te creëren, echter bestaan vraagtekens over de invulling van het beheer en beleid passend bij deze specifieke doelgroep. Factoren zoals leeftijd, herkomst, opleidingsniveau en opvattingen over wonen kunnen de woonwensen en woongedrag van jongvolwassenen sterk beïnvloeden. Daarnaast is er redelijk veel ervaring over hoe grote groepen studenten samen wonen, maar in mindere mate is er kennis over hoe groepen starters het liefst invulling geven aan hun directe woonomgeving.

Middels het ontwikkelen van een woonconcept afgestemd op de wensen van jongvolwassenen, zet Haerzathe Investments ook conceptuele ontwikkeling in voor deze specifieke doelgroep. Momenteel wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar de wensen van deze jongvolwassenen, waardoor de huisvesting zo optimaal mogelijk ingericht en gefaciliteerd wordt. Op de lange termijn zorgt conceptueel ontwikkeling voor een optimale woonsituatie, hogere tevredenheid onder de bewoners, een sterk imago van het huisvestingsconcept en daarmee waarde behoud van het vastgoed.

Bron: Haerzathe.nl

Door Redactie | Gepubliceerd op 21 februari 2015