Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

CV-aanbieder Regge Vastgoed terechtgewezen in zaak tegen toezichthouder AFM

Het is Regge Vastgoed, een aanbieder van hypothecaire obligaties voor particuliere beleggers, niet gelukt om de 
eerder 
door toezichthouder AFM opgelegde dwangsom van tafel te krijgen. De rechtbank heeft AFM hierin gelijk
gegeven. De Stichting CV in Nood geeft een scherp commentaar op de jongste uitspraak.

De twee fondsen van Regge Vastgoed, Hypothecaire Vastgoed Obligaties (HVO) III en IV BV,  hebben getracht bij de Rechtbank te Rotterdam een last onder dwangsom van de AFM van tafel te krijgen, waarbij zij verplicht werden om bepaalde essentiële informatie over de geldstromen en balansposities aan de obligatiehouders te verstrekken.

De rechter stelt in zijn uitspraak van 27 september 2012 vast dat HVO III en IV ernstig in gebreke zijn gebleven met het verschaffen van informatie aan de beleggers, hetgeen leidt tot een misleidende omissie in de zin van artikel 6:193d van het Burgerlijk Wetboek. De AFM heeft volgens de Rechtbank terecht besloten tot publicatie van de opgelegde last onder dwangsom.

Henri Lantsheer van CV in Nood die gedupeerde beleggers bijstaat: “Naar onze mening is in deze procedure opnieuw volstrekt duidelijk geworden dat de heer J.S. Jacobs, bestuurder van deze fondsen, zeer onzorgvuldig omgaat met de aan zijn beheer toevertrouwde gelden en volstrekt onvoldoende transparant opereert. De obligatiehouders dienen zo spoedig mogelijk actie te ondernemen en de fondsen onder controle te krijgen.”

Het gaat onder andere om de volgende gegevens, die volgens de AFM en de Rechtbank essentieel zijn voor de obligatiehouders:

1. HVO III en IV hebben gezamenlijk €3,2 mln opgehaald bij beleggers.

2. Van dat geld is circa €1,54 mln in strijd met het prospectus overgeboekt naar Regge Zekerheidsholding B.V. (directeur de heer J.S. Jacobs), in plaats van naar HVO Duitsland.

3. Stichting Hypothecaire Investeringen Duitsland heeft €1.045.000 overgeboekt aan Regge Zekerheidsholding B.V., €70.000 naar een zekere Management B.V. en €51.000 aan de heer A.

4. Het feit dat HVO III geen bankgarantie heeft verkregen ter verzekering van de rentebetalingen, zoals wel in het prospectus was beschreven.

Voorts verlangt de AFM dat inzicht gegeven wordt in balansposities en de aanwezige liquide middelen van diverse vennootschappen, zodat de obligatiehouders hun positie kunnen bepalen.

De volledige tekst van de uitspraak is te vinden onder http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX8840

De Stichting CV in Nood is een onafhankelijk opererende organisatie, die actief opkomt voor de belangen van beleggers in commanditaire vennootschappen en maatschappen.

Door Redactie | Gepubliceerd op 11 oktober 2012

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email