Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Renpart koopt winkelcentrum voor Renpart Retail X CV

Renpart heeft op 28 april 2011 het winkelfonds Renpart Retail X C.V. geïntroduceerd. In het fonds zal het overdekte en onlangs geheel gerenoveerde wijkwinkelcentrum Lewenborg in de stad Groningen worden ondergebracht. Het winkelcentrum werd gekocht van IEF Capital (een joint venture tussen IEF en Bouwfonds REIM) die het winkelcentrum in 2010 en 2011 grootschalig heeft gerenoveerd, uitgebreid en verhuurd. Deelname in het fonds is mogelijk vanaf € 50.000, het geprognosticeerde directe rendement bedraagt gemiddeld 8,0%. Klik hier voor het opvragen van de fondsinformatie of om u aan te melden voor een presentatie.

Lees verder » Renpart koopt winkelcentrum voor Renpart Retail X CV

Door Redactie | Gepubliceerd op 3 mei 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Beleggen in een vastgoedfonds blijft moeilijk

Een typisch voorbeeld vind ik de aflevering van Undercover in Nederland van Alberto Stegemans over vastgoedfonds de Westerhaven Groep uit Groningen.

Joke belegt in een vastgoedfonds

In deze aflevering komt Joke aan het woord. Joke heeft €55.000 geïnvesteerd in een vastgoedfonds met vastgoed in Roemenie en zou een jaarlijks rendement van 10% krijgen en na 2 jaar volledige haar inleg terug gestort. Volgens het programma heeft Joke zich goed laten infomeren, ze heeft immers het gesprek met de Westerhaven Groep samen met een vriendin gevoerd en haar toenmalig financieel adviseur zei dat het goed was. Tevens zag de website van het vastgoedfonds er zeer professioneel en betrouwbaar uit. Hierop heeft Joke besloten een lening af te sluiten en daarvoor de overwaarde van haar huis te gebruiken om te beleggen.

Na een eenmalige uitkering van €5500 heeft Joke tot op heden geen euro ontvangen. Waardoor ze financieel zwaar in de problemen zit. Alberto Stegemans van Undercover in Nederland besluit het bedrijf te bezoeken maar komt er achter dat op het adres wat op de website staat geen Westerhaven Groep te vinden is. Ook is het telefoonnummer niet te gebruiken. Joke zit financieel en emotioneel helemaal aan de grond. Joke zal haar huis moeten verkopen om haar financiële problemen op te lossen. Vastgoedfonds aanbieder Ton K doet herhaaldelijk valse beloftes en tot op heden is er nog geen euro terug.

Lees verder » Beleggen in een vastgoedfonds blijft moeilijk

Door Nick Blom | Gepubliceerd op 28 maart 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

StoneBridge lanceert nieuw vastgoedfonds

StoneBridge Washington Residential Fund IV, LP. is het nieuwste vastgoedfonds van StoneBridge Investments. Het fonds belegt in Brooklawn Apartments, een (huur)woningcomplex vlakbij Washington DC in de VS. De totale fondsinvestering bedraagt $9,09 mln waarvan participanten voor $3,3 mln kunnen intekenen.

Lees verder » StoneBridge lanceert nieuw vastgoedfonds

Door Redactie | Gepubliceerd op 24 maart 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Niek van Dijck voorzitter Vereniging Vastgoedfondsen aan het woord

Stenengeld van ‘rustigen’ en ‘emotionelen’
Elk dal heeft een top aan beide zijden.

Bij banken kunt u direct online uw geld opvragen en beursaandelen kunt u snel verkopen. Maar in stenen geïnvesteerd geld is niet zo eenvoudig contant te maken. Natuurlijk kunt u elke dag, net zo als aandelen, het vastgoed proberen te verkopen. Als dit geforceerd gebeurt gaat dat waarschijnlijk met verlies. Natuurlijk wilt u dat niet, maar anderzijds wilt u, zeker in deze tijden, uw ‘stenengeld’ liever contant maken, mogelijk om bij de bank tegen 1% in depot te zetten.

Hoeveel verlies wilt u bij een geforceerde verkoop van uw vastgoed nemen? 10%, 25% of toch 80% ? Velen willen geen verlies en waarom zouden ze, het vastgoed genereert immers huur. Daarnaast heeft vastgoed altijd rendement voor de particuliere beleggers geboden en, ook al lukt dat sommige fondsen momenteel (even) niet, de toekomst zal waarschijnlijk niet anders uitwijzen. Als vastgoed rendeert, hoe weinig het dan ook momenteel is (maar altijd meer dan de huidige bankrente), waarom dan nu geforceerd de stenen verkopen? Met hoeveel verlies is dat acceptabel?

Lees verder » Niek van Dijck voorzitter Vereniging Vastgoedfondsen aan het woord

Door Niek van Dijck | Gepubliceerd op 24 maart 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Vergrijzing biedt kansen voor zorgvastgoed en de vastgoedbelegger

De bevolking in West Europa vergrijst snel en deze trend wordt verstrekt door de effecten van de naoorlogse babyboom. In Nederland alsook in Duitsland is er sprake van een sterk groeiend aantal ouderen, waarvan een substantieel deel zorgbehoevend is of zal worden. Dit houdt in dat in de komende 10 jaar in toenemende mate een beroep zal worden gedaan op verschillende vormen van zorg waaronder ook de zogeheten woonzorg omgeving.

Deze woonzorg omgeving in Duitsland kent verschillende vormen, variërend van “betreutes wohnen” ofwel begeleid wonen tot volledige verpleging in zogeheten “Alten- und Pflegeheime” (verzorgingstehuizen). Hierbij wordt de exploitatie verzorgd door een zogeheten “Betreiber” (exploitant) die vaak losstaat van de eigenaar van het vastgoed en het pand huurt middels een langjarig huurcontract.

Deze vormen van zorg worden van oudsher aangeboden door ideëel opererende instanties zoals de kerk, de diaconie, en andere sociale verbanden (vakbond, overheid). Sedert een tiental jaren is er echter sprake van een groeiend aantal private, commerciële  aanbieders, Deze zijn soms geïnitieerd vanuit de ziektekostenverzekeringen, maar ook vaak puur commercieel opererend met een winstoogmerk. Een grotere “Betreiber” heeft al gauw enige tientallen “Heime” in exploitatie en sommige Betreiber zijn zelfs beursgenoteerd.

Lees verder » Vergrijzing biedt kansen voor zorgvastgoed en de vastgoedbelegger

Door Redactie | Gepubliceerd op 15 maart 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Sectie5 start nieuwe vastgoed-cv

Participatieaanbieder Sectie5 Investments heeft in samenwerking met Adviesgroep Reyersen van Buuren het nieuwe vastgoedfonds Warnsstede Vastgoed CV op de markt gebracht. Het fonds investeert in het deels nieuw gebouwde winkelcentrum De Dreiumme in het centrum van Warnsveld dat in totaal 15 winkels telt met huurders als Albert Heijn, Blokker, Etos, Hema en Kruidvat. Het totaal winkeloppervlakte komt op 5284 m2 en de jaarhuur €875.720. Verkoper van het winkelcentrum was Syntrus Achmea.

Lees verder » Sectie5 start nieuwe vastgoed-cv

Door Redactie | Gepubliceerd op 15 maart 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Kadans Vastgoed wint Award Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2010

Participatiefondsaanbieder Kadans Vastgoed heeft gisteravond de Award voor de Beste Vastgoedfonds Aanbieder van 2010 uitgereikt gekregen op de druk bezochte Thuisblijversborrel van Vastgoedjournaal in Amsterdam. Kadans Vastgoed is door de belegger het hoogst gewaardeerd  en won de Award onder andere vanwege de sterke risicobeheersing en spreiding als speerpunt van haar beleggingsbeleid.

Lees verder » Kadans Vastgoed wint Award Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2010

Door Redactie | Gepubliceerd op 10 maart 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Vandaag uitreiking Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2010 Award Publieksprijs

Vandaag wordt de prijs de Award uitgereikt aan de Beste Vastgoedfonds Aanbieder van 2010.

De 10 overgebleven kandidaten zijn: (in willekeurige volgorde)

Annexum
Homburg
Woon-Winkel Fonds
Kadans Vastgoed
Accel Real Estate
Holland Immo Group
APF International
Synvest Fund Management
Hanzevast Capital
Quares Real Estate Management BV

De prijs wordt uitgereikt in de Brasserie van de RAI in Amsterdam. In het magazine van April mag u een verslag van dit evenement verwachten en een uitgebreid interview met de winnaar.

Door Redactie | Gepubliceerd op 10 maart 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Nieuwe branchevereniging niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen

Holland Immo Group , Annexum Invest, Bouwfonds REIM, Westplan Investors en Sectie5 Investments, hebben het initiatief genomen voor de oprichting van een nieuwe belangenvereniging voor aanbieders van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsproducten, die zich hoofdzakelijk richten op particuliere beleggers. De naam van de vereniging is: FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten.

Deze nieuwe branchebrede vereniging zal zich primair richten op het behartigen van de belangen van haar leden. Een belangrijk speerpunt daarbij is het optreden als spreekbuis richting de AFM en STV op het gebied van toezichtwetgeving,  respectievelijk de (wettelijke) richtlijnen voor prospectustoetsing. Doelstelling is een branchebreed ledenbestand te verkrijgen, waardoor de nieuwe vereniging wordt gelegitimeerd door een brede organisatiegraad. Gestreefd wordt naar een ledenbestand dat ten minste 70% van de markt vertegenwoordigt.

FORUMVAST zal zich nadrukkelijk niet opstellen als keurmerk voor aanbieders, hetgeen ook in de statuten en reglementen tot uitdrukking komt. Het afgeven van een keurmerk blijft het exclusieve domein van andere stakeholders in de branche, zoals bijvoorbeeld de STV op het gebied van prospectustoetsing of andere initiatieven om te komen tot een onafhankelijk ratinginstituut voor vastgoedbeleggingsproducten.

Op deze wijze wordt getracht een helder onderscheid in de markt neer te leggen tussen enerzijds de vereniging als pure belangenvertegenwoordiger van een branchebrede groep van aanbieders en anderzijds onafhankelijke instanties die producten, organisaties of personen toetsen.

Het bestuur van de nieuwe vereniging zal in eerste instantie worden gevormd door de initiatiefnemers: Huib Boissevain van Annexum Invest (voorzitter), Manfred Kühl van Holland ImmoGroup (vicevoorzitter), Patrick van Harderwijk van Westplan Investors , Piet Veldhuisen van Bouwfonds REIM en Gerben Vreugdenhil van Sectie5 Investments.

Inmiddels heeft nog een aantal andere actieve aanbieders – op basis van informele gesprekken -positief gereageerd lid te willen worden van de nieuwe belangenvereniging. Indien deze aanbiederslid worden van FORUMVAST, wordt inmiddels meer dan 50% van de branche vertegenwoordigd.

Voor meer informatie  verwijzen wij u naar de website; www.forumvast.nl.

Door Redactie | Gepubliceerd op 8 maart 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Vastgoed Fundament Fonds verkoopt aan NSI

Het Vastgoed Fundament Fonds heeft een deel van het centraal gelegen winkelcentrum Zuidplein verkocht aan Nieuw Steen Investments (NSI). Eelco Fortuyn, fondsmanager van het VFF, licht toe: “In 2010 hebben we de strategie uitgezet om de balans binnen onze portefeuille te brengen naar een verhouding direct en indirect vastgoed van 80/20%. De verkoop van deze mooie locatie valt binnen die strategie.”

Lees verder » Vastgoed Fundament Fonds verkoopt aan NSI

Door Redactie | Gepubliceerd op 7 maart 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email