Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Buck Groenhof legt zijn functie tijdelijk bij Westplan Investors NV neer

De heer Buck Groenhof heeft vandaag besloten om naar aanleiding van de publiciteit in het Financieel Dagblad van dinsdag 13 november jl. zijn functie als commissaris bij Westplan Investors NV tijdelijk neer te leggen. Gelet op alle commotie omtrent deze publiciteit is de heer Groenhof van mening dat hij deze functie thans niet naar behoren kan uitoefenen.

Westplan Investors heeft een lange traditie van op een transparante wijze zaken doen. In dat kader en op basis van de interne Code of Conduct hebben de directie van Westplan en de heer Groenhof al bij zijn aantreden gemeld dat er sprake zou kunnen zijn van mogelijke belangenverstrengeling omdat Westplan betrokken is, of is geweest, bij vastgoed projecten waarbij SNS Property Finance en/of rechtsvoorgangers leningen hebben verstrekt. Voor zover Westplan betrokken was bij deze leningen (zij investeert over het algemeen als stille vennoot) heeft de heer Groenhof zich zowel aan de kant van Westplan als aan de kant van SNSPF niet met deze dossiers bemoeid en is steeds in alle transparantie geopereerd.

Tevens is per 1 januari jl. de heer A. van Bochove teruggetreden uit de Raad van Commissarissen. In lijn met de Code Tabaksblatt heeft de heer Van Bochove aangegeven, na het bereiken van de leeftijd van 73 jaar, niet voor een nieuwe termijn beschikbaar te zijn. De heer Van Bochove was sinds 1994 aan Westplan verbonden als commissaris. De positie van voorzitter is overgenomen door de heer O. Breur.

Door Redactie | Gepubliceerd op 23 november 2012