Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Arjan Endhoven

Foto van Arjan Endhoven Arjan studeerde Fiscale Economie aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1999 aan de Belastingadviespraktijk van BDO in Amstelveen verbonden. Daarvoor werkte hij vijf jaar in de internationale corporate en vastgoedadviespraktijk van één van de grootste internationale accountants- en belastingadvieskantoren. In zijn dagelijkse praktijk is hij partner Belastingadvies en adviseert hij met name op het gebied van vennootschapsbelasting, internationaal belastingrecht en omzet- en overdrachtsbelasting. Tot zijn cliënten behoren o.a. hotelexploitanten, private vastgoedinvesteerders, projectontwikkelaars, private en publieke vastgoedfondsen en initiatoren, merchant banks en institutionele beleggers. Hij schreef diverse publicaties in vaktijdschriften, gaf les aan o.a. de NVM SOM en was spreker op en organisator van diverse seminars van BDO. Arjan is lid van de Vereniging Vastgoedfiscalisten. Voor BDO Nederland is hij de liaison partner in het real estate competence center van BDO International.
 
 
Meer artikelen van Arjan Endhoven

Btw-vrijstelling beheer vastgoedfondsen?

De Advocaat-Generaal (A-G) van het Europese Hof van Justitie heeft conclusie geschreven over de reikwijdte van de btw-vrijstelling voor collectief vermogensbeheer. Als het Europese Hof de A-G volgt, heeft dit grote invloed op de btw-positie van vastgoedfondsen en vastgoedbeheerders.

Begrip ‘gemeenschappelijk beleggingsfonds’

In Nederland is het beheer van door beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen ter collectieve belegging bijeengebrachte vermogens van btw vrijgesteld (de Europese vrijstelling heeft het over ‘het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen’). Tot op heden bestaat geen zekerheid in welke omvang vastgoedfondsen – en niet alleen effectenfondsen – voor deze vrijstelling in aanmerking komen.

De A-G concludeert dat een fonds/maatschappij – opgericht door meer dan één belegger (= gemeenschappelijk) met enkel het doel het bijeengebrachte vermogen te beleggen in onroerende zaken (één groot vastgoedproject is voldoende) – als ‘gemeenschappelijk beleggingsfonds’ kwalificeert, mits het fonds aan bijzonder overheidstoezicht is onderworpen. Het beheer van deze vastgoedfondsen omvat volgens de A-G mede de feitelijke exploitatie van de onroerende zaken die het vastgoedfonds bezit.

Btw-vrijstelling beheerwerkzaamheden aan vastgoedfondsen

Op basis van voorgaande uitleg zijn de beheerwerkzaamheden aan vastgoedfondsen onder overheidstoezicht btw-vrijgesteld. Vastgoedfondsen die onroerende zaken btw-vrijgesteld exploiteren, zullen hier baat bij hebben. Voor vastgoedfondsen die vooral btw-belaste prestaties verrichten zal dat juist kostprijsverhogend werken. De beheerders kunnen de btw op hun kosten namelijk niet (meer) aftrekken. De ‘netto’ beheerkosten zullen daardoor duurder zijn. Het btw-nadeel zou kunnen worden voorkomen door diensten met betrekking tot de onroerende zaken (bijv. schoonmaak, renovatie en schilderwerk) rechtstreeks door vastgoedfondsen in te kopen, in plaats van via de vastgoedbeheerders.

Actie fondsbeheerders

De praktijk leert dat door de jaren heen diverse afspraken gemaakt konden worden met de Belastingdienst. Van belang is o.a. de fondsstructuur, de overeenkomst tussen fondsbeheerder en fonds en de feitelijke werkzaamheden van de fondsbeheerder. Welk ‘beheer’ is in de overeenkomst en activiteiten begrepen, administratief beheer, property management, asset management, overige diensten?

Relevant is of het fonds de btw kan verrekenen, omdat zij zelf btw-belaste verhuur van vastgoed heeft, of dat er btw als kosten gelden, omdat er geen/beperkte btw-aftrek is bij geen/beperkte btw-belaste verhuur.

Het is thans noodzaak de relatie fondsbeheerder / fonds in detail te bezien, welke activiteiten vinden plaats, hoe lopen de geldstromen, in hoeverre is er btw-aftrekrecht bij het fonds en de beheerder? Let er ook op dat de rechten reeds worden veiliggesteld. Bijvoorbeeld bezwaar maken tegen de afdracht van btw, omdat (volgens de A-G) een btw-vrijstelling van toepassing is.

Amstelveen, juni 2015

BDO Belastingadviseurs
Branchegroep Vastgoed
www.bdo.nl/vastgoed

Mr Hendy van Hoof – BDO Btw specialisten, Amstelveen, hendy.van.hoof@bdo.nl
Mr. Maarten Benard – BDO Btw specialisten, Amstelveen, maarten.benard@bdo.nl

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 17 juni 2015