Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

BTW bedreigt liquiditeit bouwers en projectontwikkelaars

Menig projectontwikkelaar/bouwondernemer heeft in de achterliggende periode nieuwbouwwoningen ontwikkeld voor de 2e201d8verkoop. De BTW die op de ontwikkelkosten heeft gedrukt is teruggevorderd van de fiscus.

Echter, gezien de huidige ontwikkelingen op de onroerend goed markt is het thans zeer moeilijk, zoniet onmogelijk, om deze nieuwbouwwoningen te verkopen. Dit levert dus niets op. In dat kader ziet de ondernemer zich genoodzaakt om deze woningen tijdelijk te gaan verhuren, waardoor deze woningen toch opbrengst genereren om de “cash flow” op gang te houden (“cash is King”, is het adagium). Zodra zich een koper meldt, wenst hij deze woning uiteraard te verkopen.

Nu komt echter de fiscus om de hoek kijken. Immers door de aanwending van de betreffende woningen voor de verhuur treedt voor de omzetbelasting de zogenaamde “integratieheffing” op. Dit brengt financiële bezwaren met zich mee. U bent dan acuut over de waarde van nieuwbouwwoningen BTW (21%) verschuldigd. Hierdoor kunt u in ernstige financiële problemen geraken. Ter illustratie: Bij een waarde van een woning van € 250.000 (excl. BTW) bedraagt de direct verschuldigde BTW al gauw € 52.500.

Deze situatie is niet wenselijk en daar dient een oplossing voor te komen!

Eind jaren ’70, begin jaren ’80 deed zich een vergelijkbare marktsituatie voor. Destijds is het ministerie van Financiën –onder voorwaarden- hierin tegemoet gekomen door te bepalen dat de voldoening van deze verschuldigde BTW van de integratieheffing werd uitgesteld tot het tijdstip waarop de woning alsnog verkocht en geleverd werd. Gezien de huidige marktomstandigheden is het wenselijk dat Financiën thans met een vergelijkbare tegemoetkoming komt. Dit wensen wij dan ook te realiseren bij Financiën.

Wij zijn in overleg met de fiscus aangaande het vorenstaande en de betreffende problematiek wordt thans besproken in het landelijk overleg met de Vakcoördinator en daarna eventueel verder voorgelegd en afgestemd met Financiën.

Om tot een positieve uitkomst te geraken is het in dat kader is het van belang dat wij meer vergelijkbare cases voorleggen. Heeft u ook een vergelijkbare casus, dan kunt u deze bij ons aanmelden. Wij zullen die dan via onze kanalen bij de fiscus verder voorleggen. Hoe meer cases, hoe groter de kans uiteraard dat Financiën “overstag” gaat!

In bovenstaand artikel hebben wij tevens een oproep gedaan om vergelijkbare cases aan te leveren, teneinde het Ministerie van Financiën er uiteindelijk toe te bewegen een vergelijkbare Resolutie als die van december 1981 (gewijzigd/herdrukt in mei 1982) af te geven. Op dit artikel hebben wij vele reacties en cases mogen ontvangen, waaronder een reactie van NEPROM. NEPROM ontving van haar leden ook vele vragen/reacties ten aanzien van cases met vergelijkbare problematiek. Uit deze reacties volgt dat de kwestie in de praktijk herkend wordt en leeft.

Op 24 april 2013 heeft NEPROM in overleg en samenwerking met Maastricht Van Brussel, fiscaal juristen, de problematiek rechtstreeks aan de orde gesteld bij Financiën en verzocht aan Financiën om een vergelijkbare Resolutie als in de jaren ’80 af te geven. Onze ervaring is dat in de praktijk in individuele dossiers door inspecteurs soms al verzachtende afspraken worden gemaakt (vaak in afwachting van een definitief standpunt van de fiscus/staatssecretaris). Aard en inhoud van de gemaakte afspraken kunnen per dossier verschillen. Wij zijn echter een voorstander van eenduidig en uniform beleid op dit punt.

We zullen derhalve toch de reactie van Financiën moeten afwachten en is het van belang dat u vergelijkbare cases bij NEPROM c.q. Maastricht Van Brussel, fiscaal juristen blijft aandragen. Wellicht dat een dergelijke Resolutie tevens een oplossing biedt ter verdere stimulering van de woningmarkt en als oplossing voor de crisis waarin zij nu verkeert.

Voor nadere informatie/toelichting kunt u per mail uw casus mailen c.q. telefonisch contact met ons opnemen.

Mr. Patrick Franssen
Maastricht Van Brussel, fiscaal juristen
franssen@maastrichtvanbrussel.nl
www.maastrichtvanbrussel.nl
06-46364204

Door Redactie | Gepubliceerd op 24 april 2013

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email