Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Jeroen Hermus

Foto van Jeroen Hermus Jeroen Hermus MA MRICS RT is projectleider bij Brink Groep. Dagelijks is hij actief met het oplossen van financiële huisvestingsvraagstukken in de zorgsector. Zijn opdrachtgevers zijn zowel publieke als private partijen.
 
 
Meer artikelen van Jeroen Hermus

Beleggen in zorgvastgoed

Door de toenemende vergrijzing en de introductie van marktwerking in de zorgsector ontwikkelt de Nederlandse zorgvastgoedmarkt zich in snel tempo. Marktpartijen beginnen zich te profileren en er ontstaan veel nieuwe initiatieven. Is deze sector interessant om in te beleggen? En wie zijn nu de eigenaren van dit vastgoed? Waar liggen de kansen en wat zijn voor- en nadelen van beleggen in deze sector?

De boekwaarde van zorgvastgoed in Nederland bedraagt circa 20 tot 22 miljard euro. De totale jaarlijkse investeringen in zorgvastgoed zijn naar schatting 2 tot 3 miljard euro.

Veranderingen in de zorgsector

In het verleden werden huisvestingskosten in de zorg integraal vergoed door de overheid. Sinds kort zijn zorginstellingen echter zelf verantwoordelijk voor de bekostiging van hun vastgoedportefeuille. Hierdoor worden zorginstellingen gedwongen om op een bedrijfseconomische manier verantwoord met huisvesting om te gaan. Een zorginstelling met goed en courant vastgoed, kan besparingen realiseren en betere zorgdienstverlening leveren. Steeds meer zorginstellingen worden zich bewuster van de kansen die het vervreemden van vastgoed met zich mee kan brengen. Door langjarige huurovereenkomsten te sluiten met marktpartijen heeft de instelling financiële zekerheid en kan zij zich volledig richten op haar core business: ‘zorgdienstverlening’. Woningcorporaties vervulden in het verleden bij nieuwbouw vaak de rol van ontwikkelaar en eigenaar, maar doordat zij zich nu weer focussen op hun primaire doelstellingen, ontstaan grote kansen voor commerciële marktpartijen in deze sector.

Groeiende doelgroep

In tegenstelling tot andere vastgoedsectoren neemt de groep gebruikers van zorgvastgoed iedere dag aanzienlijk toe. Het aantal ouderen in Nederland blijft nog circa 20 jaar groeien. Daarnaast hebben deze ouderen ook steeds meer en intensievere zorg nodig. Ook de groep ouderen die bereid is om extra te betalen voor grotere of kwalitatief hoogwaardigere huisvesting groeit. Al deze trends zorgen ervoor dat de komende jaren de vraag naar goede huisvesting nog verder toeneemt.

Beleggingsmarkt

In Nederland wordt momenteel veel zorgvastgoed ontwikkeld. Hierbij is het steeds minder vaak de zorginstelling zelf die eigenaar blijft van het vastgoed en wordt steeds vaker een samenwerking aangegaan met commerciële vastgoedbeleggers.

Beleggingen in zorgvastgoed kenmerken zich vaak door langjarige huurcontracten, aantrekkelijke rendementen en solvabele huurders. De inkomsten die de zorgexploitanten ontvangen zijn voornamelijk van de overheid en/of de zorgverzekeraars.

Waar zorgvastgoed in diverse landen om ons heen al jaren een volwaardige beleggingscategorie is, heeft men in Nederland nog een soort koudwatervrees. Deze wordt mede veroorzaakt door de dominante rol van de overheid, het ‘taalverschil’ tussen de zorg- en vastgoedsector en de nog niet transparante markt.

Deze risico’s worden echter door steeds meer partijen overwonnen. Door kennis te vergaren van de sector, de taal te leren spreken en de wet- en regelgeving te doorgronden kan een belegger tegen aantrekkelijke rendementen langjarige beleggingen aankopen. De groep met zorgvastgoedbeleggers in Nederland groeit dan ook erg snel.

De toekomst

Over circa 5 tot 10 jaar is zorgvastgoed in Nederland een volwaardige beleggingscategorie. De  aanzienlijke metrage, de eerdergenoemde trends en de toenemende vraag naar alternatieve beleggingscategorieën zorgen ervoor dat steeds meer beleggers in deze markt gaan investeren. Hierdoor ontstaat bij meer partijen kennis van de sector en meer transparantie in de markt. De toenemende vraag naar ‘maatschappelijk verantwoorde, duurzame beleggingen’ en de toenemende vraag vanuit de zorgsector naar kwalitatief goed vastgoed geven de markt ook nog een extra stimulans.

Door te investeren in (de kennis horende bij) deze sector loopt een belegger voorop in de markt en kunnen aantrekkelijke beleggingsproducten worden aangekocht.

De adviseurs van de afdeling Healthcare van DTZ Zadelhoff houden zich voor de volle 100% bezig met zorgvastgoed in Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met DTZ Zadelhoff, Feddo Bosveld, Bart Terpstra of Jeroen Hermus, telefoon 020 – 6 644 644.


Door Jeroen Hermus | Gepubliceerd op 5 maart 2012