Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

APG stapt voor bijna half miljard euro in Britse woningmarkt

APG, de vermogensbeheerder van pensioenfonds ABP, stapt in de Britse woningmarkt. De vermogensbeheerreus  met grainger325 miljard aan vermogen onder beheer neemt een belang van 350 miljoen Britse pond, ofwel €416 miljoen, in een portefeuille van de Britse vastgoedmanager Grainger.

APG laat in een verklaring weten dat het 158 miljoen Britse pond heeft gestoken in een nieuwe ‘unit trust’ GRIP, een gezamenlijk beleggingsvehikel, om een deel van een van Grainger’s vastgoedfondsen – genaamd G:res1 – aan te kopen. De bijdrage van Grainger bestaat uit een aandeel van 26,2% in het fonds alsmede 9,1 miljoen pond aan equity, wat bij elkaar neerkomt op een committering van 59 miljoen pond.

De G:res1 portefeuille omvatte op het hoogtepunt bijna 2200 wooneenheden, voornamelijk in Londen en het zuid-oostelijk deel van Engeland.

GRIP verkrijgt het voorkeursrecht van koop over een van tevoren bepaald aantal vastgoedobjecten in overeenstemming met haar beleggingscriteria, die zich concentreren op Londen en omgeving. Grainger blijft verantwoordelijk voor het beheer. De unit trust betaalt de manager een beheervergoeding die naar eigen zeggen “globaal overeenkomt” met de gebruikelijke markttarieven, met de mogelijkheid om additionele prestatiegerelateerde vergoedingen te verdienen.

APG is enthousiast over exposure

Volgens Robert-Jan Foortse, hoofd Europees Vastgoed bij APG, heeft de pensioenbeheerder een jarenlange ervaring met het beleggen in woningen, hoewel de ervaringen zich tot nog toe vooral hebben beperkt tot Nederlands vastgoed.

“De vooruitzichten voor Londen en omgeving zijn naar ons idee veelbelovend, en we zijn er enthousiast over dat we deze exposure aan onze portefeuille kunnen toevoegen,” zegt hij. Hij voegt toe dat APG voorafgaand aan de huidige samenwerking al enkele jaren aandeelhouder was van Grainger.

“Deze transactie laat zien dat we bereid en bekwaam zijn om samen met vermogensbeheerders te werken aan de modernisering en herkapitalisering van bestaande beleggingsvehikels die vastgoed van goede kwaliteit bezitten, waardoor het leven van die vehikels wordt verlengd,” besluit Foortse.

PvdA en VVD willen juist dat pensioenfondsen meer beleggen in Nederlandse huurwoningen. Omdat steeds meer mensen een huis willen gaan huren in de vrije sector in plaats van kopen. De nieuwe huurwoningen moeten ook in de vrije sector blijven als de waarde van het huis daalt en daardoor eigenlijk in de sociale sector terecht komt. Met een versoepeling van de regels door De Nederlandsche Bank hopen beide partijen de verhuurders van deze huurwoningen wat zekerheid te bieden.

De Britse belegging maakt onderdeel uit van de strategische vastgoedbeleggingen van APG. In 2011 presteerden deze 5,6 procentpunt minder goed dan de benchmark. Een jaar eerder, in 2010, werd echter een rendement op jaarbasis gerealiseerd van 21,9%, ruimschoots boven de benchmark van 6,6%. De totale vastgoedallocatie van APG bedroeg eind vorig jaar 10% van het totaal belegd vermogen.

Duurzaamheid

In een aanvullende reactie zegt Thijs Steger, woordvoerder van APG: “Het is ons beleid om niet in te gaan op vragen over prestaties van individuele beleggingen. Wat wij wel kunnen zeggen is dat Grainger plc met haar gehele woningportefeuille (inclusief dit fonds) deelneemt aan de GRESB survey (www.gresb.com), en dat Grainger heeft toegezegd om voor GRIP apart te gaan deelnemen aan de GRESB survey. Wanneer de uitkomst van de survey voor GRIP daar aanleiding voor geeft, dan zullen wij in samenspraak met de manager een actieplan opstellen om dit te verbeteren, zoals we ook bij onze andere vastgoedbeleggingen doen.”

Waarom niet meer in NL woningen?

Waarom investeert APG niet meer in de Nederlandse woningmarkt zoals diverse marktpartijen en politici de afgelopen maanden hebben geopperd? “In onze vastgoedportefeuille zit al een hele belangrijke allocatie naar Nederlandse woningen middels ons belang in Vesteda, dat per de laatst gepubliceerde gegevens (eind Q3-2012) een omvang heeft van €1.2 miljard. Daarnaast hebben we vorig jaar nog een grote belegging van €200 miljoen gedaan in het ASR Prime Retail Fund”, zegt Steger.

Begrenzing

Frank van Blokland, directeur van de brancheorganisatie van vastgoedbeleggers IVBN, begrijpt wel dat APG heeft gekozen voor de Britse markt. “De afweging heeft alles te maken met rendement”, aldus Van Blokland. Bovendien willen vastgoedbeleggers een zekere begrenzing en niet alle eieren in een mandje leggen, weet hij.

IVBN hoopt dat op een gezond Nederlands investeringsklimaat voor beleggers. Vooral middelgrote pensioenfondsen mijden de vrije huurwoningmarkt. “Er is wel een voorzichtige beweging in de goede richting. Maar alles staat of valt met de plannen van minister Blok”, zegt Van Blokland.

Door Redactie | Gepubliceerd op 24 januari 2013