Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Adviseurs verdienen miljoenen aan ondergang SNS Property Finance

De verliezen op de vastgoedfinancieringsportefeuille van SNS Property Finance tarten elke beschrijving. Over 2012 en Q1 2013 snskomt de totale afschrijving op bijna €3 mrd. Daarnaast belopen de afbouwkosten (inclusief advieskosten) €67 miljoen.

Dat blijkt uit de vanochtend verstrekte jaarcijfers van SNS Reaal over 2012 en het eerste kwartaal van 2013. De cijfers waren uitgesteld in verband met de nieuwe berekeningen van de jaar- en kwartaalcijfers als gevolg van de nationalisatie begin februari.

De afschrijving van €2 miljard 2013 houdt verband met de herwaardering van de vastgoedfinancieringsportefeuille tegen de transactiewaarde zoals bepaald door de Nederlandse Staat.

Econoom Jaap Koelewijn zegt dat het goed is dat de steenpuist van Property Finance is opengebarsten. “Dat lucht op.” Wat er moet gebeuren met de vastgoedpoot is nog niet duidelijk. Wellicht wordt er voor gekozen om de tak los te breken van de gezonde bank- en verzekeringsdivisie. Sweder van Wijnbergen noemt het onwenselijk als de hele bank zou verdwijnen. “Dat zou slecht zijn voor de concurrentieverhoudingen”, aldus de Tilburgse econoom. “We hebben in Nederland al zo weinig financiers.”

De laatste cijfers over het eerste kwartaal 2013 (informatie SNS Reaal):

Rentebaten bij Property Finance kwamen sterk lager uit als gevolg van de afbouw van de portefeuille. Kortingen op de verkoop van leningen resulteerden in een klein bedrag aan gerealiseerde verliezen. Totale kredietlimieten daalden van € 7,9 miljard ultimo 2012 tot € 7,7 miljard. Het totaal aan uitstaande leningen, na aftrek van voorzieningen, daalde van € 6,6 miljard ultimo 2012 tot € 6,5 miljard, waarvan € 1,2 miljard betrekking heeft op internationale leningen. Vastgoed projecten (vastgoed waarover Property Finance zeggenschap heeft gekregen) waren stabiel vergeleken met ultimo 2012.

Het niveau van voorziene leningen steeg van € 2,6 miljard ultimo 2012 tot € 2,8 miljard. Als percentage van de bruto uitstaande leningen stegen voorziene leningen van 34% ultimo 2012 naar 37%. De dekkingsgraad (voorzieningen als percentage van de voorziene leningen) daalde enigszins van 46% tot 44% (binnenlandse leningen: 46%, buitenlandse leningen 41%).

Door lagere advieskosten daalden de operationele lasten aanzienlijk. Bijzondere waardeverminderingen op leningen en vastgoedprojecten bedroegen € 42 miljoen (2,1% op jaarbasis van gemiddelde bruto vorderingen). Daarnaast werd een voorziening van € 1.981 miljoen (€ 1.759 miljoen netto) genomen om de totale vastgoedfinancieringsportefeuille te waarderen tegen de transactiewaarde zoals bepaald door de Nederlandse staat. Deze voorziening wordt niet gesaldeerd met de vastgoedfinancieringsportefeuille.

Het nettoverlies van Property Finance bedroeg € 1.792 miljoen, voornamelijk wegens de getroffen voorziening op de vastgoedfinancieringsportefeuille om de totale vastgoedfinancieringsportefeuille te waarderen tegen de transactiewaarde.

Door Redactie | Gepubliceerd op 10 juni 2013

Dit bericht is geplaatst in Algemeen
Tags: , , , .
LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email