Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Aandachtspunten voor beleggen in een vastgoedfonds

Niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen, beheerd door Nederlandse aanbieders, hebben voor circa € 14 miljard geinvesteerd in vastgoed. Van dit bedrag is voor bijna € 5 miljard ingelegd door Nederlandse particuliere beleggers. In de afgelopen jaren zijn deze vastgoedfondsen niet altijd even gelukkig in het nieuws geweest.

Soms kwam dat door fraudeschandalen. Soms kwam dat door economische tegenwind die beleggers voor verrassingen stelde. Verrassingen omdat zij zich niet goed hadden gerealiseerd dat bepaalde problemen zich zouden kunnen voordoen. Sommige aanbieders van vastgoedfondsen menen dat Nederlandse particuliere beleggers vaak naïef zijn in hun beleggingsbeslissing. Mooie blauwe ogen van de aanbieder, een glanzende reclamefolder of brochure en ronkende taal zijn dikwijls wel genoeg om geld van beleggers op te halen. Een prospectus, als dat er al is, is immers te dik, moeilijk te begrijpen en wordt toch niet gelezen. Als deze opvatting maar een beetje waar zou zijn, wat zouden beleggers dan kunnen doen om bewuster te beslissen in welke vastgoedfondsen zij wel, of toch maar beter niet hun geld zouden moeten steken?

Om op deze vraag een antwoord te geven heeft de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV) 10 aandachtpunten opgesteld die de komende maanden in het Vastgoedvergelijker E-magazine uitgebreid ter sprake zullen komen.

De aandachtspunten die behandeld worden door de STV:

Aandachtspunt 1 & 2: Vastgoedfonds prospectus

Aandachtspunt 3: Vastgoedfonds governance

Aandachtspunt 4: Vastgoedfonds continuïteit beheerder

Aandachtspunt 5: Aanwending beleggersgeld vastgoedfonds

Aandachtspunt 6: Prijsvorming vastgoed

Aandachtspunt 7: Financieringsrisico’s vastgoedfonds

Aandachtspunt 8: Verantwoording beheerder vastgoedfonds

Aandachtspunt 9: Beleggerszeggenschap vastgoedfonds

Aandachtspunt 10: Verschillen beleggen nieuw/bestaand vastgoedfonds

Stichting Transparantie Vastgoedfondsen

De Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV) is in 2006 opgericht door een vijftal aanbieders en beheerders van vastgoedfondsen: Annexum, Hanzevast, IBUS, Vastgoed Syndicering Nederland en Westplan. Sinds 2007 heeft de STV een onafhankelijk bestuur en toetst de STV prospectussen van bij de STV aangesloten partijen uit de Nederlandse vastgoedbranche (de “contribuanten”).

Een prospectustoetsing houdt in dat wordt vastgesteld of / dat een prospectus voldoet aan daaraan te stellen eisen, zoals vastgelegd in de STV Standaarden. Deze STV Standaarden zijn medio 2009 geheel herzien, en voorzien nu in beginsel in eisen, gelijk aan die volgens de Nederlandse Prospectusverordening (het EU Prospectusregime).

Daarbovenop zijn nog diverse aanvullende (bovenwettelijke) eisen toegevoegd, specifiek gericht op vastgoed, vastgoedbeleggingsproducten en vastgoedfondsen. De uitkomsten van een STV prospectustoetsing zijn openbaar. De daartoe uitgebrachte STV toetsingsbrieven zijn te vinden op de STV website, evenals de prospectussen waarop deze toetsingsbrieven betrekking hebben.

De STV telt momenteel circa 20 contribuanten. Deze contribuanten vertegenwoordigen een in vastgoed belegd vermogen, en een door beleggers in vastgoedfondsen geinvesteerd vermogen, van circa 2/3 van het totaal in Nederland. Voor aansluiting als contribuant is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Aan toetsing van prospectussen is een toetsingsfee verbonden.

De auteur van deze artikelen

John Kuik (1953) is registeraccountant en is als partner verbonden geweest aan de accountantskantoren Arthur Andersen en Deloitte. Ook is hij als lid van de Raad van Bestuur, als CFO, verbonden geweest aan Corio. Momenteel is John associate director bij BdB Search, een executive search bureau in Amersfoort. Tevens is hij bestuurslid bij Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC. Sinds 2008 is John als directeur werkzaam voor de STV.

Door: John Kuik
Voormalig voorzitter STV.

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email
Vastgoedvergelijker Video
Nieuwsbrief
Schrijf u nu in.
Elke maand kunt u het gratis e-magazine ontvangen van Vastgoedvergelijker.

Schrijf u nu in:
 
 
Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws