Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Solvabiliteit

De mate waarin een bedrijf, financiële instelling of persoon in staat is aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een hoge solvabiliteit betekent niet alleen een grote financiële buffer waarmee toekomstige tegenvallers kunnen worden opgevangen, maar ook de mogelijkheid om zonder aandelenemissie acquisities te plegen. De solvabiliteitsratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal (totaal passiva) en daarna te vermenigvuldigen met 100%.