Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Michiel van Eersel

Foto van Michiel van Eersel Michiel van Eersel (1974) is na zijn studies Nederlands recht en rechtseconomie gestart als management consultant in de financiële sector. Sinds 2001 is hij werkzaam als advocaat. Aanvankelijk begeleidde hij internationale financiële transacties bij het kantoor De Brauw. Sinds 2005 concentreert hij zich op beleggings- en financieringsgeschillen en procedures over handhaving door de financiële toezichthouders (AFM en DNB), alsmede op advisering aan beleggingsinstellingen (met name vastgoedfondsen), vermogensbeheerders, trustkantoren en accountantsorganisaties. Tot medio 2013 als partner bij kantoor Spigt Litigators, sindsdien als partner bij kantoor Bolderman De Meijer. Regelmatig publiceert hij over financieelrechtelijke onderwerpen.

En dan komt de bank…

Aan “uitdagingen”heeft de vastgoedsector momenteel geen gebrek. Het eind van de 7 magere jaren is gerekend vanaf 2008 wel in zicht, maar dan alleen op de kalender. Die trekt zich namelijk niets aan van marktontwikkelingen.

Lees verder » En dan komt de bank…

Door Michiel van Eersel | Gepubliceerd op 1 februari 2013

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Bankieren in het vastgoed: DNB zet de aanval in

De AFM houdt zich er al jaren mee bezig. Inmiddels is ook DNB ermee losgegaan: het uitdelen van bestuurlijke boetes. Dat is gelet op de opstelling die DNB als prudentieel toezichthouder tot voor kort steeds heeft gekozen al opmerkelijk. De gedachte was dat DNB in dit kader zeer terughoudend moet zijn, omdat boetes in beginsel moeten worden gepubliceerd of anderszins in de markt bekend zullen raken. Dit heeft als risico dat de beboete onderneming wordt geconfronteerd met een “run on the bank“. Maar ook bij andere instellingen dan banken kan (bekendheid over) boeteoplegging haaks staan op de doelen die DNB nastreeft, te weten de soliditeit van financiële ondernemingen en de stabiliteit van de financiële sector.

Lees verder » Bankieren in het vastgoed: DNB zet de aanval in

Door Michiel van Eersel | Gepubliceerd op 22 oktober 2012

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

De AFM over rentederivaten: Eerst snappen dan swappen

Het ruilen van variabele rente voor vaste rente. Het lijkt zo nuttig te kunnen zijn. Grote professionele marktpartijen passen daarop gerichte producten al geruime tijd toe. De laatste jaren hebben banken ze echter steeds meer aan het MKB verkocht, waaronder vooral ook aan vastgoedondernemingen. Dat begint nu behoorlijk op te breken.

Lees verder » De AFM over rentederivaten: Eerst snappen dan swappen

Door Michiel van Eersel | Gepubliceerd op 24 september 2012

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

De AFM als keurmeester: het einde van de vastgoedobligatie?

Ze zijn er weer: observaties van de AFM over niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen voor consumenten. Dit keer in een rapport van juli 2012. Wederom krijgt de sector in den brede een stevige veeg uit de toezichtspan. Uitkomst hiervan is intensivering van het toezicht alsook uitbreiding daarvan tot alle partijen in deze sector.

Lees verder » De AFM als keurmeester: het einde van de vastgoedobligatie?

Door Michiel van Eersel | Gepubliceerd op 22 augustus 2012

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

De toekomst van toezicht op de vastgoedsector: supervision by media?

Stevige uitspraken van de financiële toezichthouders raken steeds meer gemeengoed. Zeker als het gaat om vastgoed. Over de inhoudelijke juistheid ervan bestaat steeds meer discussie. Sommigen zijn hier kort over: “AFM en DNB hebben geen verstand van vastgoed” (FD 4 juni 2012).

Lees verder » De toekomst van toezicht op de vastgoedsector: supervision by media?

Door Michiel van Eersel | Gepubliceerd op 26 juni 2012

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email