Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Gerdo de Jager

Foto van Gerdo de Jager Gerdo de Jager (1971) studeerde International Business Administration aan de Hogeschool Utrecht. Na zijn afstuderen (1995) is hij als ondernemer op een breed terrein van vermogensadvies actief, en beschikt over een netwerk van professionals binnen de vastgoed- en bancaire wereld. Vanuit zijn praktijk met vermogensvraagstukken van ondernemers en vermogende particulieren heeft hij sinds 2005 ervaring opgedaan met beleggingen in niet-beursgenoteerd vastgoed en de daaraan verbonden behoefte aan informatie. De oprichting van Beurswaage was een logisch gevolg. Hij is geregistreerd senior beleggingsadviseur bij DSI (Dutch Securities Institute), en is als columnist verbonden aan IEX.nl en Analist.nl. Voorheen schreef hij tevens columns voor onder andere Inveztor.

Vastgoed gewild als inflatiehedge

Om zich in te dekken tegen een hogere inflatie storten beleggers zich massaal op vastgoed, grondstoffen en andere ‘real assets’. Vastgoedfondsen kunnen niet alleen excelleren in periodes waarin de inflatie toeneemt, maar doen het ook goed bij een afnemende inflatie.

Lees verder » Vastgoed gewild als inflatiehedge

Door Gerdo de Jager | Gepubliceerd op 6 februari 2013

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Waar liggen de kansen in 2013?

Ondanks de zwakke economische vooruitzichten blijven vastgoedbeleggers positief over de wereldwijde commerciële vastgoedmarkten in 2013. Hun vizier is daarbij naar verwachting vooral gericht op de Verenigde Staten en eersteklas vastgoed in het algemeen.

Lees verder » Waar liggen de kansen in 2013?

Door Gerdo de Jager | Gepubliceerd op 5 december 2012

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Inspelen op de kamernood onder studenten

De Nederlandse markt voor studentenhuisvesting vormt een aantrekkelijke niche, waar steeds meer beleggers oog voor krijgen. Hoewel het kameraanbod de komende jaren sterk toeneemt, zal de schaarste in de grote steden naar verwachting voortduren. Dit biedt uitzicht op een goede bezettingsgraad en hogere huurniveaus.

Lees verder » Inspelen op de kamernood onder studenten

Door Gerdo de Jager | Gepubliceerd op 5 oktober 2012

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Beleggen in parkeergarages

Gratis parkeren is in Nederland zo langzamerhand iets uit vervlogen tijden. Door een groeiend wagenpark, een toename van het autogebruik en schaarse ruimte in binnensteden neemt de druk op parkeerruimte toe. Liggen hier kansen voor beleggers?

Wie met de auto een bezoek wil brengen aan de binnenstad van Amsterdam moet tegenwoordig een dikke portemonnee meebrengen. Een parkeerplek op straat kost vijf euro per uur en de tarieven in parkeergarages wijken daar niet veel van af. Daarmee is Amsterdam de op vier na duurste parkeerstad ter wereld. Maar Amsterdam staat niet alleen: in heel Nederland zijn de parkeertarieven de afgelopen jaren fors gestegen.

Lees verder » Beleggen in parkeergarages

Door Gerdo de Jager | Gepubliceerd op 18 oktober 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Kantoorbelegger moet verlies nemen

Om de volledig uit het lood geslagen kantorenmarkt weer enigszins in evenwicht te krijgen, zijn sloop en herontwikkeling van bestaande gebouwen onontkoombaar. Maar daarvoor zullen de eigenaren wel hun verlies moeten nemen, goedschiks of kwaadschiks.  

Beleggers hebben leegstaande kantoren tegen een te hoge waarde in de boeken staan. Gebouwen zijn nog gewaardeerd op basis van de verwachting dat er vanzelf weer huurders komen bij een aantrekkende economie. Daarmee steken de eigenaren echter de kop in het zand, want een aanzienlijk deel van de kantorenvoorraad in Nederland zal eenvoudigweg nooit meer verhuurd worden. Vraag en aanbod lopen immers te ver uiteen om de leegstand terug te dringen, zo blijkt ook weer uit de meest recente marktcijfers van DTZ Zadelhoff en andere makelaars.

Lees verder » Kantoorbelegger moet verlies nemen

Door Gerdo de Jager | Gepubliceerd op 24 augustus 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Poolse vastgoedmarkt : een baken van stabiliteit

De Poolse ( vastgoedmarkt ) economie heeft zich sinds het uitbreken van de crisis in positieve zin weten te onderscheiden. Het land staat dan ook volop in de belangstelling bij vastgoedbeleggers, die in de onderontwikkelde commerciële vastgoedmarkt veel mogelijkheden zien.

 

Voor hoge economische groeicijfers hoeven we niet per se naar het Verre Oosten. Dichter bij huis presteren Zweden, Duitsland en ook Polen op dit moment uitstekend. Wat veel mensen vergeten is dat Polen dichterbij Nederland ligt dan bijvoorbeeld Spanje en Oostenrijk. Waar Centraal- en Oost-Europa bijzonder hard werd geraakt door de wereldwijde economische crisis, wist Polen opmerkelijk genoeg een recessie te ontlopen. Dit jaar stevent het land naar verwachting af op een economische groei van circa 4%, waarmee de groei van vorig jaar geëvenaard zou worden.

Lees verder » Poolse vastgoedmarkt : een baken van stabiliteit

Door Gerdo de Jager | Gepubliceerd op 19 juli 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Teveel aan winkelmeters

Het beeld van uitgestorven en verloederde winkelstraten en winkelcentra jaagt menig gemeente de stuipen op de lijf. Deze winkelmeters zullen moeten worden ingevuld. Volgens brancheorganisaties staat ons dat wel degelijk te wachten als er nu niet ingrepen wordt.

Na de snelle toename van de leegstand op de kantorenmarkt luidt nu ook de retail de noodklok. ‘Gaan de winkels de kantoren achterna?’, vraagt bijvoorbeeld het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) zich af in een onlangs gepubliceerd rapport over het Nederlandse winkellandschap. Of het zo ver komt valt nog te bezien, maar de winkeliersvereniging legt in het rapport wel de vinger op de zere plek. Feit is dat buiten de grote binnensteden veel winkelgebieden al jaren met teruglopende bezoekersaantallen en stagnerende omzetten kampen en de leegstand in de sector toeneemt.

Lees verder » Teveel aan winkelmeters

Door Gerdo de Jager | Gepubliceerd op 22 juni 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Vastgoed belegger kijkt naar huurwoningen VS

Amerikaanse huurwoningen in trek

Afgezien van een lichte opleving dankzij belastingvoordelen zit de Amerikaanse huizenmarkt al sinds 2007 in een neerwaartse trend. En gezien de aanzwellende stroom executieverkopen lijkt een herstel niet aanstaande. Beleggers in huurappartementen doen nu echter goede zaken.

Even leek het erop dat de Amerikaanse woningmarkt, die aan de basis stond van de wereldwijde economische crisis, aan de beterende hand was. Maar na een aantal maanden van stabiliserende tot licht stijgende prijzen, zit de klad er vanaf september vorig jaar weer in.

Met als resultaat dat de huizenprijzen, weergegeven door de S&P/Case-Shiller Composite 20 index, in februari inmiddels al weer ruim 3% lager waren dan een jaar geleden en om en nabij het dieptepunt uit 2009 bivakkeerden. In feite tekent zich dus een double dip scenario af.

Lees verder » Vastgoed belegger kijkt naar huurwoningen VS

Door Gerdo de Jager | Gepubliceerd op 19 mei 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Ontmanteling woningmarkt stelsel noodzakelijk

Het disfunctioneren van de Nederlandse woningmarkt blijft voer voor discussie. Maar helaas blijven de noodzakelijke pijnlijke hervormingen vooralsnog uit. Het wordt tijd dat zowel links als rechts haar heilige huisjes omschopt.

De Nederlandse economie heeft de opgaande lijn weer te pakken, de werkloosheid is in vergelijking met onze buren laag en het vertrouwen van de consument is in geen jaren zo hoog geweest. Daarnaast loopt de hypotheekrenteaftrek onder de huidige regering geen gevaar. Toch staat de Nederlandse huizenmarkt er bedroevend slecht voor. In het traditioneel zwakke eerste kwartaal verkochten de NVM-makelaars ruim 14% minder woningen als in het vierde kwartaal van vorig jaar. Hoewel huiseigenaren nauwelijks bereid zijn om hun vraagprijs te verlagen, kan de gemiddelde prijs van een koopwoning volgens de branche-organisatie dit jaar met nog eens 5% dalen. Gerekend vanaf de piek in 2008 zou de prijsdaling daarmee uitkomen op circa 15%: een flinke correctie.

 

Falend woonbeleid

Natuurlijk is de slechte markt ook toe te schrijven aan de terughoudende opstelling van banken en de hogere hypotheekrente. Daardoor kan er immers minder geleend worden. Maar het lijkt er meer op dat het falende overheidsbeleid de markt nu daadwerkelijk begint op te breken. Het Nederlandse woonbeleid is al vaak genoeg in kaart gebracht en bekritiseerd. En niet door minste organisaties zoals de OESO en het IMF. Ook ons eigen Centraal Planbureau kwam in 2008 met een vernietigend rapport, waarin naar voren kwam dat de regulering en subsidiëring van de Nederlandse huurwoningmarkt de huren met gemiddeld bijna 50% verlagen. Daarmee is elk jaar een bedrag gemoeid van 14,5 miljard euro, evenveel als de kosten van de hypotheekrenteaftrek.

Lees verder » Ontmanteling woningmarkt stelsel noodzakelijk

Door Gerdo de Jager | Gepubliceerd op 14 april 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Vastgoedbeleggers richten vizier op Duitsland

Duitsland is in trek bij vastgoedbeleggers. En niet zonder reden: de bovengemiddeld groeiende economie biedt volop mogelijkheden. Ik ga er dan ook vanuit dat de interesse in hoogwaardige winkels en winkelcentra ook dit jaar groot blijft en verwacht dat de markt voor besloten vastgoedfondsen daarop blijft inspelen.

Otto Normalverbraucher hield jaren de hand op de knip, maar spendeert er nu weer lustig op los zich in de rug gesteund door een toenemende koopkracht. Na de loonmatiging in de afgelopen tien jaar, zullen de reële lonen in Duitsland dit jaar namelijk met 3,6% stijgen. Verder schragen de betere vooruitzichten voor de arbeidsmarkt het optimisme. Zo loopt de werkloosheid dit jaar naar verwachting terug naar 6% van de beroepsbevolking, een stevige daling ten opzichte van de piek van 10,5% in 2005. En volgens het Ministerie van Economische Zaken kan Duitsland binnen enkele jaren zelfs een fase van volledige werkgelegenheid bereiken, hetgeen een verdere daling van de werkloosheid zou impliceren naar 3% tot 4% van de beroepsbevolking.

Lees verder » Vastgoedbeleggers richten vizier op Duitsland

Door Gerdo de Jager | Gepubliceerd op 28 maart 2011

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email