Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Arjan Endhoven

Foto van Arjan Endhoven Arjan studeerde Fiscale Economie aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1999 aan de Belastingadviespraktijk van BDO in Amstelveen verbonden. Daarvoor werkte hij vijf jaar in de internationale corporate en vastgoedadviespraktijk van één van de grootste internationale accountants- en belastingadvieskantoren. In zijn dagelijkse praktijk is hij partner Belastingadvies en adviseert hij met name op het gebied van vennootschapsbelasting, internationaal belastingrecht en omzet- en overdrachtsbelasting. Tot zijn cliënten behoren o.a. hotelexploitanten, private vastgoedinvesteerders, projectontwikkelaars, private en publieke vastgoedfondsen en initiatoren, merchant banks en institutionele beleggers. Hij schreef diverse publicaties in vaktijdschriften, gaf les aan o.a. de NVM SOM en was spreker op en organisator van diverse seminars van BDO. Arjan is lid van de Vereniging Vastgoedfiscalisten. Voor BDO Nederland is hij de liaison partner in het real estate competence center van BDO International.

Recreatiewoning: Wel of geen woning?

bdo

Zijn recreatiewoningen in fiscale zin aan te merken als woning of bedrijfsruimte? Door rechtbanken worden over deze kwestie tegenstrijdige uitspraken gedaan. Voor de lokale heffingen en de overdrachtsbelasting bij verkoop maakt het nogal verschil.

Lees verder » Recreatiewoning: Wel of geen woning?

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 12 november 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Btw-vrijstelling beheer vastgoedfondsen?

De Advocaat-Generaal (A-G) van het Europese Hof van Justitie heeft conclusie geschreven over de reikwijdte van de btw-vrijstelling voor collectief vermogensbeheer. Als het Europese Hof de A-G volgt, heeft dit grote invloed op de btw-positie van vastgoedfondsen en vastgoedbeheerders.

Lees verder » Btw-vrijstelling beheer vastgoedfondsen?

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 17 juni 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Beheersing van vastgoedwaarderingen

Het zijn turbulente tijden voor de vastgoedsector. Door economisch laagconjunctuur, gebrek aan vertrouwen en grootschalige afwaarderingen van vastgoed, is er sterke behoefte aan transparante en reële vastgoedtaxaties, die onderling beter te vergelijken zijn. Richtlijnen van onder andere accountants en taxateurs, wet- en regelgeving, zoals de EU Alternative Investment Fund Managers Directive (hierna AIFMD) en wijzigingen in de International Financial Reporting Standards (IFRS) spelen daar op in. Sommige taxateurs beschikken daarvoor inmiddels over een ISAE 3402 verklaring. In deze bijdrage een uitleg hierover.

Lees verder » Beheersing van vastgoedwaarderingen

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 28 april 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Wijziging btw-regels opstal en erfpachtrecht op onroerende zaken

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de btw-regels voor eeuwigdurende zakelijke rechten op onroerende zaken gewijzigd (o.a. opstal- of erfpachtrecht). Op basis van deze wetswijziging wordt de vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging (hierna kortweg: vestiging of overdracht) van zakelijke rechten voor onbepaalde tijd voor de btw aangemerkt als levering (en niet als dienst). Gevolg is dat de vestiging of overdracht van een eeuwigdurend recht op een bouwterrein of ‘nieuw’ gebouw (binnen 2 jaar na eerste in gebruikname) altijd wordt aangemerkt als een btw-belaste levering. Dit heeft dan natuurlijk ook gevolgen voor de overdrachtsbelasting.

Lees verder » Wijziging btw-regels opstal en erfpachtrecht op onroerende zaken

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 11 februari 2015

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Op vakantie met de BTW

Bij recreatie- en vakantieparken met vakantiewoningen/chalets spelen diverse btw-aspecten een rol, zoals:

  • wel of geen btw-ondernemerschap;
  • kwalificatie als roerend of onroerend;
  • prestaties vrijgesteld of juist btw-belast;
  • btw-tarief van 6% en/of 21%.

Lees verder » Op vakantie met de BTW

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 3 oktober 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Fiscale eindejaartips voor de vastgoedondernemer

Het einde van het jaar nadert. Tijd om met de accountant of fiscalist na te gaan of u alles voor dit jaar financieel goed heeft geregeld. Zo mogelijk schuiven met opbrengsten en kosten. En investeringen. Wat nog dit boekjaar regelen en wat uitstellen naar volgend jaar? Een praktisch overzicht van enkele belangrijke aandachtspunten.

Lees verder » Fiscale eindejaartips voor de vastgoedondernemer

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 23 september 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Verlaagd btw-tarief herstel en renovatie bestaande woningen verlengd

Zoals bekend is tot 1 januari 2015 goedgekeurd dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is op renovatie- en herstelwerkzaamheden van/aan woningen die langer dan twee jaren geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Het kabinet en een aantal oppositiepartijen zijn in het begrotingsakkoord voor 2015 overeengekomen dat het tijdelijke verlaagde btw-tarief wordt verlengd tot 1 juli 2015. De details van het begrotingsakkoord worden op Prinsjesdag bekend gemaakt.

Lees verder » Verlaagd btw-tarief herstel en renovatie bestaande woningen verlengd

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 15 september 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Aftrek van btw bij leegstaand herzien

De Hoge Raad heeft zeer recent geoordeeld dat leegstand van een gebouw gedurende de herzieningstermijn tot teruggaaf van btw kan leiden. Deze uitspraak is van groot belang voor alle ondernemers die te kampen hebben met leegstand in hun beleggingspanden.

Lees verder » Aftrek van btw bij leegstaand herzien

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 26 mei 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Gevolgen leegstand voor WOZ

Recent schreven wij over de beslissing van de Hoge Raad dat bij leegstand van een pand alsnog recht bestaat op aftrek van een gedeelte van de aanschaf-btw. Randvoorwaarde is dan dat de eigenaar het pand tijdens die leegstand beoogt voor btw-belaste prestaties te gaan gebruiken. In de betreffende zaak is het pand te huur aangeboden via een makelaar waarbij belaste huur het uitgangspunt is. Daarnaast mag gedurende de leegstand de in rekening gebrachte btw voor bijvoorbeeld onderhoud en beveiliging ook in aftrek worden genomen. Wist u dat dit ook gevolgen heeft voor de lokale heffingen?

Lees verder » Gevolgen leegstand voor WOZ

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 21 mei 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email

Voorwaardelijke korting aankoop(prijs) van woning drukt WOZ waarde

De WOZ waarde is de prijs die bij aanbieding ten verkoop op de voor die onroerende zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde voor die onroerende zaak zou zijn betaald. Het gerechtshof Amsterdam heeft in dat verband zeer recent een belangwekkende uitspraak gedaan over de invloed van een voorwaardelijke kortingsregeling op de WOZ waarde van een woning.

Lees verder » Voorwaardelijke korting aankoop(prijs) van woning drukt WOZ waarde

Door Arjan Endhoven | Gepubliceerd op 12 mei 2014

LinkedIn Twitter NUjij
Print Friendly, PDF & Email