Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief
  • Maandelijkse e-magazine
  • Wekelijkse updates
  • 60.000 lezers!

Vul hier uw e-mail in:

Vastgoedvergelijker

Neddex

Neddex

Neddex is een initiatief van de heren mr. R.G.M. Hoogwegt MRE en M. Tilro MRE. Door de samenwerking is in 2002 een langjarige ervaring in de vastgoedmarkt en financiële sector gebundeld in een slagvaardige organisatie met veel expertise en sterke betrokkenheid van het management.

Om het werkterrein van Neddex ook buiten Nederland te vergroten is Neddex Real Estate opgericht en zijn de ervaringen van drs. F.E. Koek in de internationale vastgoedsector gebundeld in de Neddex organisatie.

De wijze waarop de beleggingsproducten van Neddex worden gestructureerd, resulteert in directe betrokkenheid bij het vastgoed zonder dat de participanten de dagelijkse zorg daarvan ondervinden.

Neddex bouwt aan een persoonlijke en duurzame relatie met de participanten in de vastgoedfondsen en de marktpartijen in de vastgoedsector.

Stichting Transparantie Vastgoedfondsen

Neddex heeft zich als contribuant bij de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV) aangesloten. De STV is onafhankelijk en levert een concrete bijdrage aan de gewenste zelfregulering van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen. De STV bevordert de transparantie van de informatieverstrekking in prospecti door de aan haar aangeboden prospecti te toetsen aan de door haar ontwikkelde standaarden voor informatie-verstrekking door de aanbieder aan de belegger op het instapmoment.
De STV verlangt daarnaast van haar contribuanten dat zij een gedragscode hanteren die beschrijft welke normen en waarden de aanbieder van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggings-instellingen bij hun functioneren in acht nemen. De gedragscode van Neddex is via de link in het kader in te zien.

Track record

Sinds 2002 heeft Neddex door de uitgifte van participaties in vastgoed CV’s, obligaties en aandelen voor circa € 188 miljoen fondsvermogen aan beleggingsmogelijkheden in overwegend winkels en ook kantoren en bedrijfsvastgoed geïntroduceerd. Het vastgoed is onder meer ondergebracht in acht vastgoed CV’s die zijn opgericht in de periode 2002 tot met 2010. Het gemiddeld jaarlijks direct fondsrendement tot ultimo 2010 varieerde van 9,5% tot 14%.

De jaarrekeningen van alle vastgoed CV’s over het boekjaar 2010 zijn door de accountant gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende verklaring. Uit de in 2002 opgerichte vastgoed CV is een deel van het vastgoed verkocht waardoor de deelnemers over het aan dit vastgoed toegerekende kapitaal een totaalrendement van 12% (IRR) per jaar realiseerden.

Verder zijn in de periode 2005 tot en met 2010 vier vastgoedfondsen opgericht die obligatieleningen hebben uitgegeven. De overeengekomen rentevergoedingen variëren van 6% tot 8% per jaar en zijn overeenkomstig de daarover gemaakte afspraken voldaan. Twee van die vastgoedfondsen beleggen ook in Duits vastgoed.

In 2003 is een aandelenfonds opgericht. Sinds de start is in dat vastgoedfonds een gemiddeld jaarlijks direct fondsrendement gerealiseerd van meer dan 25%.

 

Geplaatste vastgoedfondsen

 

Staf

 

Nieuws

Vastgoedvergelijker Video
Nieuwsbrief
Schrijf u nu in.
Elke maand kunt u het gratis e-magazine ontvangen van Vastgoedvergelijker.

Schrijf u nu in:
 
 
Deze maand in het e-magazine:
Columns
Nieuws